ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -33-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

“Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” (İbn-i Mâce, Edâhî, 2)

İmkânı da mevcûd ama hâlâ;
Kurbansız olan şahsa deriz: «Lâ!..»
Mahrum kalarak câmiamızdan,
Câmîmize yaklaşmasın aslā!

vezni: mef’ûlü /mefâîlü / feûlün