ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -32-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

اِنَّ الَّذ۪ى لَيْسَ ف۪ى جَوْفِه۪ شَيْءٌ
مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

“Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”(Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân, 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1)

İnsan, îmâr isteyen bir hânedir,
«Kimde Kur’an yoksa bir vîrânedir.»

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün