SENİNLE GÜZEL…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bir rüzgâr, bir bulut bulmuş, Tüller Sen’inle güzeldir… Terinden mi yaratılmış? Güller Sen’inle güzeldir… Mahzun bekleyen seherler, Sessiz ağlayan eserler, Sen’i hatırlatan yerler; İller Sen’inle güzeldir… Haşre dek yıkılmaz direk, İzliyoruz yürek yürek! Aşkınla kavrulan kürek; Küller Sen’inle güzeldir… Aşk tohumu ekilecek, Meşk ağacı dikilecek, İsmin ile dökülecek; Diller Sen’inle güzeldir… Sen’siz her şey bize […]

GÜZ

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com   Dinginleşiyorsun… Otuzun son demi artık. Her hâtıra, bir başkasının özlemi artık. Rûhun eriyor bir ateşin cenderesinde, Yanmak dediğin, gözlerinin şebnemi artık. Sen böyle değildin, bu yüzün böyle değildi, Her halkası, şen günlerinin mâtemi artık. Gittikçe belirsiz geliyor çizgisi ufkun, En son seferinden dönüyor son gemi artık. Günler geçer, aylar geçer art arda Edîbî, Ölmek dediler; […]

EĞ BAŞINI!

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Hâk olmadan Hak bulunmaz, Eğ başını yâre gönül! Kibir ile kul olunmaz, Eğ başını yâre gönül! Kanma sakın yalan yâre! Atar seni âhir nâre, Buğday değil himmet çâre; Eğ başını yâre gönül! «Ben» diyenler hep bendedir, Varlıkları tek tendedir, Ne ararsan hep sendedir; Eğ başını yâre gönül! Yokluk yolu varır Hakk’a, Benlik güden düşer şekke, Dilin […]

BARIŞ PINARI

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   Vatan sevdasına mânâ katarak, Çağlayıp akıyor Barış Pınarı. Gönül gönül, yürek yürek atarak, Çağlayıp akıyor Barış Pınarı. Tarihin yüklediği misyonuyla yürüyüp, Vatan, millet yolunda; ufukları bürüyüp, Kükremiş aslan gibi hâinleri kürüyüp; Çağlayıp akıyor Barış Pınarı. Mâzîden beslenen kahraman ruhla, «Vatana can fedâ!» diyen güruhla, Dicle, Fırat, Sakarya ve Çoruh’la; Çağlayıp akıyor Barış Pınarı. Güneşin ardı […]

ÖMER HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -30- SANKİ SEN MEST OLDUN!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   İbrîk-ı mey-î merâ şikestî R…1 Ber men der-i ‘ıyş-râ be-bestî… Men mey horem û tu mîkonî bed-mestî, Hâkem be-dehen! Meger tu mestî… Hışmınla şarap testimi kırdın zâhid! Üzdün beni neş’emden ayırdın zâhid! Ben içtim amma sanki sen mest oldun, Gül bâdemi pis hâke devirdin zâhid! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 576) _________________________ * Eğer gerçekten ona […]

MEKKE TERENNÜMLERİ

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Adım adım geziyorum Mekke’yi, Gönlüme bir garip melâl geliyor. Perde açıyorum dünden bugüne, Yâdıma Habeşli Bilâl geliyor. Ammâr’ın çektiği bir yaman çile, Hak yolunun ilk şehidi aile, Bir Habbâb var idi yakılan köle; Hâlen yüreğime celâl geliyor. Sıddîk’ta görünür îmânın hası, Giyinip gezdiği takvâ libâsı, Rasûl’e su verir elinde tası; Sanırsın cennetten zülâl geliyor. Kutlu çağrı […]

ÖZÜMDE, «KÖZ» OLDU HASRETİN SEN’İN!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rasûl, yâ Nebî, Ravza’na geldim; «Dost» ile ne hoştur, halvetin Sen’in!.. Kesrette yol açtın, vahdeti buldum; Sevr ile yeşerdi, hicretin Sen’in!.. Sen; a Fahr-i Âlem, a «Tevhid Gül»ü; Vahiyden mi aldın hoş tevekkülü?!. Sen’inle, aştıkça her bir müşkülü; Bağrımda dil açtı, hikmetin Sen’in!.. Her «Tâif» dedikçe, ağlar dileğim; Bedir’den yükselir Arş’a meleğim!.. Uhud’da sızlarken, şu kor […]

İSTİKLÂL MARŞI’NIN İLK İKİ KIT‘ASINI ARAPÇA SÖYLEYİŞ

Cemal Abdullah AYDIN cemalaydin@hotmail.com Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. لَا تـَخْـشَــيَنَّ زَوَالَ الْخـَفْقِ […]

AŞKIN VURDUĞU ŞEHİDLER…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Onlar; gerçek pehlivan, kullukta yiğittiler… Onlar, sözün gülcesi «hâl» ile eğittiler… Sonsuzluğa yürürken Habîb’in izlerinde, Dara çekseler şer’-i şerifte sâbittiler… Çağın unutkanlığı kalplerin ızdırabı, Esmâların sırrında nefsi adam ettiler… Sükût deryâlarında, sohbet meclislerinde, Ayaklara dolanan ham aklı öğüttüler… Dağları taşımaktan, omuzlarımız çöktü, Bir hüzünlü tebessüm, bir nurlu ümittiler… Dünya serseme döndü, hodgâmların elinde, Bencillik vadisinde hep […]

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Derde dermân olanın derdine derman nerede? Katle ferman yazanın katline ferman nerede? Şu yalan âleme geldik; gülelim eğlenelim, Diyebilmek ne kadar zor, hani cânan nerede? Nerde bilmem o vefâkâr geçinen sevgililer, Can veren âşıka can vermeye Lokman nerede? Günde yüz bin kere kurbân olayım der âşık Yine bayram geliyor sorma ki kurban nerede? Seferî’sin […]

1 2 3 4 231