O MÜJDEDEN…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Cihanda tehlikeler fazlalaştı yâ Rabbi!.. Bugün virüs ve figan doldu taştı ya Rabbî! Zor anda Ahmed’e mîraç ki eyledin müjde; O müjdeden, yine ver kutlu bir devâ, bize de!.. mefâilün / feilâün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -39- BİZİ HAYIRLA DENE!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاكْتُبْ لَنَا ف۪ي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَٓا اِلَيْكَۜ “Bize dünyada da âhirette de iyi ve güzel olanı takdir buyur. Şüphesiz biz Sana yöneldik, Sen’in yolunu tuttuk…” (el-A‘râf, 156, Hazret-i Musa’nın duâsından) Dergâh-ı izzetine, Geldik yine bu sene, Yâ Rab, iki cihanda, «Vektüb lenâ hasene!..» Bize iyilikler yaz! Bizi hayırla dene!.. Yâ Rab!.. Bizi […]

Continue reading »

RABBE GİDER TESTİN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Çektin ölüm kılıcını, Tepemize astın virüs! Mağrurların haracını, Nefesini kestin virüs!.. Yarasa ininden misin? Kobranın içinden misin? Çin’den mi Mâçin’den misin? Nerelerden estin virüs? Diyar diyar geziyorsun, Hücrelere sızıyorsun, Kime, niçin kızıyorsun; Nedir bize kastın virüs? Pek miniksin ey Korona, Gücün yeter pehlivana, Ne iyi gelir yarana? Nedir senin dostun virüs? Yaktı yıktı «bilim dîni», Verdin; […]

Continue reading »

AF DİLE RABBİM’DEN, BİR HÜSN-İ ZANLA!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   İnce ince düşün, vicdanına sor: «Bugün Allah için ne yaptın nefsim?» Bil ki; bu hayatın hesabı çok zor, Ömür gelip geçer, bak mevsim mevsim! Nasıl akıp gider, hayat ırmağı? Söyle ömrün hangi mevsimindesin? Düşündün mü sen hiç kara toprağı? Kesilecek bir gün senin de sesin! Bir bakarsın hayat durur ânîden, Baharın kaybolur, gelir sonbahar! Bir umut […]

Continue reading »

AYLARIN SULTÂNI RAMAZAN GELDİ!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Gönlümüzü sarar sonsuz bir sürur, Ayların sultânı Ramazan geldi! Ömrümüze katar her ânı ömür, Ayların sultânı Ramazan geldi! Erişir Allâh’ın lutf u ihsânı, Bu aya mahsustur en çok gufrânı, Yeni doğmuş gibi kılar insanı; Ayların sultânı Ramazan geldi! Hazz-ı ilâhiyle içimiz dolar, Rûhumuz arınır, sırlara dalar; Hakk’ın cemâlini görmeyi diler; Ayların sultânı Ramazan geldi! […]

Continue reading »

BİR ACAYİP DÜNYA!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Bir acayip dünya, bir garip zaman, Anladım ki, gördüğümüz düş değil… Bu şeytânî oyunlardan el aman, İnsanın değeri bir kuruş değil… Vicdanı sızlamaz, kızarmaz yüzü, Biberin içinde kiremit tozu, Sucukta, salamda eşeğin özü; Yanan, dönen; kebap değil, şiş değil… Aldatan aldandı, gafiller bilmez, Sözün kıymetini câhiller bilmez, Niye memleketten belâ eksilmez? Ah, doğruluk ele geçmez kuş […]

Continue reading »

YOLUM KALBE DÜŞTÜ, MENZİLİM SANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Bu aşk dergâhında, seyr âleminde, Gülşen «Sen’i» söyler, «Gül» Sen’i yâ Rab!.. Tevhid levhasında, baht kaleminde; Elif «Sen’i» söyler, dal Sen’i yâ Rab!.. «Rahîm»sin, rahmetin ihsân içinde; Umudum yeşermiş, irfân içinde!.. Yol aldım «kalp» denen umman içinde; Edep «Sen’i» söyler, yol Sen’i yâ Rab!.. Sen saldın bu câna, aşk esrârını; Sınadın bir ömrün intizârını!.. Arıya vahyettin, […]

Continue reading »

YAZILMIŞ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Bu ne muammâdır, nasıl kördüğüm? Gül dikene, diken güle yazılmış. Nere baksam bir hüzündür gördüğüm, Dert çekene bin bir çile yazılmış. Yürekler sevgiye nicedir uzak, Sevene kurulmuş en sinsi tuzak, Meçhule yol alır bindiğim kızak; Menzilimiz ilden ile yazılmış. Yakıp kavuruyor hicran ateşi, Tarifsiz efkârlar bırakmaz peşi, Ömürse, batan bir akşam güneşi; En ağır imtihan […]

Continue reading »

BİTMEZ ULUBATLILAR

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Bendimizi çiğnemiş, Altaylardan kopmuşuz, Yiğitlerin soyundan, Oğuz’dan bir sopmuşuz, Savaş meydanlarında olmazları yapmışız!.. Sanırsın ki atlara binip gitti atlılar… Bir ölür bin doğarız, bitmez Ulubatlılar! Keskin kılıcımızla dar ettik meydanları, Pusatlı çerilere yâr ettik meydanları, Küstah palikaryaya zor ettik meydanları!.. Saçları güneş rengi, rüzgârdan kanatlılar… Bir ölür bin doğarız, bitmez Ulubatlılar! Kur’ân’la arınmıştır, ceddin özü […]

Continue reading »

RÜKÛDA BİR MİNARE

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Süzülsem kartal gibi, konsam kaya başına, Mendil olsam bu şehrin, damlayan gözyaşına. Yürüsem seher vakti, rehâvete düşmeden, Abdest alsam, zemzemî üç lüleli çeşmeden. Varsam Sara Hatun’a, yürüyüp caddesinde, Cumayı, Selçuklunun kılsam seccadesinde. Gidip kabri başına, sabahı Beyzâde’ye, Bir Fâtiha göndersem, Hacı Hulusi Bey’e. İzin çıksa uğrasam, Çubuk Bey konağına, Dîvanda selâm dursam, yüz sürsem otağına. […]

Continue reading »
1 2 3 4 241