BİİZNİLLÂH!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Parladıkça kalplerde, kâmil îmân ışığı, Köklü tarihimizle istikbâli yaşarız. Analar besmeleyle salladıkça beşiği, Çağın engellerini birlik olur aşarız. Vatana sahip çıkmak en aslî vazifemiz, Toprağı vatan yapan değerler felsefemiz, İlim-irfanla dolup taştıkça sahifemiz; Cehâlet bentlerinden çavlan olur taşarız. Damarlarda gezerken vatan, bayrak sevdası, Yedirmeyiz zâlime aldığımız mîrâsı, Bu hep böyle biline, dâvâmız «Hak» dâvâsı! Mazlumun imdâdına […]

Continue reading »

ÜÇ AYLAR

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Mehtap bir başka parıldar, Gelince mübârek aylar. Şeytan öfkeyle mırıldar, Gelince mübârek aylar. İsterse mü’min seherde, Bin devâ iner bir derde, Çekilir zulmete perde; Gelince mübârek aylar. Kılıç kınında aklanır, Ok sadağında saklanır, Gönül tevbeyle paklanır; Gelince mübârek aylar. Receb’in «Râ»sı mağfiret, «Cim», lutf u ihsanda cömert, «Bâ»da, «Berr» ismini zikret; Gelince mübârek aylar. Receb’de tohum […]

Continue reading »

CANSIZ AT

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Ateşten perdenin ardında esrar, Alev alev tüller saklarken Nûr’u. O kutlu davete meftun yürek var, Bekliyor üflesin İsrâfil, Sûr’u. Âlemin özünde kaynarken bu hâr, Arz’ı titretirken, Arş’ı ağlatır. Dağların bağrından yükselen buhar, Asırları «an»lar ile bağlatır. Sevgiliye vuslat muştular nefes, Şükürle kapanır dünyaya gözler. Mütebessim çehre, iniltili ses, Mesrur olan kalpler mahşeri özler. Şöyle geri dönüp […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ HİMMETİYLE «NEY» OLUP İNLEYELİM

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Kur’ân; «İkra’!» diyorken; «Bişnev!» diyor Mesnevî, Yaradan’ın adıyla okunmazsa olmuyor. Dinlemek söylemekten evlâ, gerek bir nevi, Dinlediğin söz kalbe dokunmazsa olmuyor. Ruhların feryâdını can kulağı duymazsa, Hakikatin sözüne cemî âzâ uymazsa, Toklukta aç kalan ruh, açlık ile doymazsa; Kör nefis can elinde yakınmazsa olmuyor. Gerçeklerin önünden çekilmez ise sanal, Terk eyleyip gitmezse kalplerden mâl ü […]

Continue reading »

SÂDIK YÂR…

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Beş vakit alnımızdan, aşkla öpen sâdık yâr! Seni güldürmek için, her dem rahmet dilenir… Sen gülünce gül açar, mevsimler olur bahar, Körelen kalplerimiz gülüşünle şenlenir… Sensin başımızda taç, mahlûkat sana muhtaç, Nebâtat yetişmezse, kalırız topyekûn aç! Çapalayıp ekmezsek; hâlin görünür kıraç; Emektarın kazdıkça, kazmaları bilenir… Nice âşık ozanlar seni sâdık yâr bilir, Sana cefâ edene; […]

Continue reading »

CAN PEYGAMBERİM MİSK-İ AMBERİM!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Sen Allâh’ın Habîbi, benim Can Peygamberim! Sen gönüller tabîbi, benim misk-i amberim! Sen’in kokun var diye, güllere vurgunluğum, Sen’den uzak kalmanın korkusu durgunluğum. Sen’i yazmak isterim, durur kalem yerinde, Benim de ismim olsun şefâat defterinde. Gönlüme hediyendir, öksüz-yetim sevgisi, Salât ü selâm Sana ey Nebîler Nebîsi!.. (2019, Mevlid Kandili)   EY SERVER-İ KÂİNAT! SANA’DIR SONSUZ […]

Continue reading »

YILDIZLARIN BÛSESİ

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Allah için çarpmalı, bu kalp her şeyden evvel, Berrak, pürüzsüz îman bir de ihlâslı amel… Cevr u cefâ bahrinde, inci olmak dilersen, Çırpınma sığ sularda, derin ummanlara gel! Deryâya benzer âlem, dalıp tefekkür eyle, Enginlere kulaç at, gör bak nasıl da güzel! Fâriğ olmaz âsuman envârı «mihr ü mâh»tan, Geçsin gönlün sehâbdan şavk-ı mehtâba yönel! […]

Continue reading »

ÜMMÜ SEB‘ATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Düşmeye görsün aşkın o nurlu kıvılcımı, Gönüllerin türâbı dönüşür volkanlara. İlmek ilmek dokunur, muhabbetin tılsımı, Bedir’de ve Uhud’da boyanır al kanlara. Sofralar mescid olur, fısıltılar âşinâ, Sırlar sırmalanarak işlenir nakış nakış. O’na sûr olmak için, örülür tenden binâ, Arzdan Arş’a yönelir, yıldız buğulu bakış. Dolanır rüzgâr gibi, yankılanır sözleri, Cihânın Güneşi’ni arar yağmur altında. Mübârek cübbesiyle […]

Continue reading »

EY DİĞERGÂM İNSAN, SEN NE GÜZELSİN!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Yetim ağlar, ıslanan sen olursun, Ey diğergâm insan, sen ne güzelsin! Muhtaç olanları arar bulursun, Ey diğergâm insan, sen ne güzelsin! Almak değil, vermek senin hasletin, Ol Nebîler Nebîsi’ne hasretin, Fânî dünya, gurbet içre gurbetin; Ey diğergâm insan, sen ne güzelsin! Bîçareler her dem bekler yolunu, Sâdık dostlar, sarar sağı solunu, Yardım için uzatırsın kolunu; […]

Continue reading »

KATRE UMMÂNA DÖNER AŞK İLE YÜRÜYENE

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Bin, mânâ gemisine, hüsn olsun dilde kelâm, Açılsın mahzun rûhun, sevginin ummânına. Yelkenler hamd ü senâ, dümen salât ü selâm, Amennâ ve saddeknâ Sultân’ın fermânına. Bulunduğu boşlukta sevgiyle döner dünya, Sevgiyi Yaradan’ın emrinde cümle âlem. Sağlık ve afiyetle bu günleri gördün ya, Besmeleyle başlayıp, şükürle yazsın kalem. Masnûâtı görmeyi lutfeden, ol Sânî’dir, El-Musavvîr isminin tecellîsi […]

Continue reading »
1 2