BİİZNİLLÂH!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

Parladıkça kalplerde, kâmil îmân ışığı,
Köklü tarihimizle istikbâli yaşarız.
Analar besmeleyle salladıkça beşiği,
Çağın engellerini birlik olur aşarız.

Vatana sahip çıkmak en aslî vazifemiz,
Toprağı vatan yapan değerler felsefemiz,
İlim-irfanla dolup taştıkça sahifemiz;
Cehâlet bentlerinden çavlan olur taşarız.

Damarlarda gezerken vatan, bayrak sevdası,
Yedirmeyiz zâlime aldığımız mîrâsı,
Bu hep böyle biline, dâvâmız «Hak» dâvâsı!
Mazlumun imdâdına tereddütsüz koşarız.

İnanmayanlar baksın; «Şanlı Tarihimiz»e,
Kim diş geçirebildi, asırlar boyu bize!
Kadîm lisânımızla kalemi elimize;
Alınca aşka gelir, söz ve özde coşarız!