KATRE UMMÂNA DÖNER AŞK İLE YÜRÜYENE

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Bin, mânâ gemisine, hüsn olsun dilde kelâm,
Açılsın mahzun rûhun, sevginin ummânına.
Yelkenler hamd ü senâ, dümen salât ü selâm,
Amennâ ve saddeknâ Sultân’ın fermânına.

Bulunduğu boşlukta sevgiyle döner dünya,
Sevgiyi Yaradan’ın emrinde cümle âlem.
Sağlık ve afiyetle bu günleri gördün ya,
Besmeleyle başlayıp, şükürle yazsın kalem.

Masnûâtı görmeyi lutfeden, ol Sânî’dir,
El-Musavvîr isminin tecellîsi her varlık.
O’ndan gayri ne varsa, bilesin ki fânîdir,
Orda ganî olursun, çekersen burda darlık.

Devâsâ dalgalara sabır kalkanı göster,
Şeytanın oklarıdır kıyıda pusu kuran.
Sabrı güçlendirmeye îmân-ı yakîn ister,
Îmânı yakîn kılan ihlâstır diyor Kur’ân!

Hak Teâlâ katından bereketi geliyor,
Malını Allah için, infâk eden kullara.
Maddeden ayrılanlar mânâya yöneliyor,
Düşüyor Yûnus gibi bulmak için yollara.

Katre ummâna döner, aşk ile yürüyene,
Boğulmadan yol almak istiyor isen eğer;
Tevekkül et, teslim ol, sen seni yürütene,
Sevdireni sevmeye, bin can fedâya değer.