ÜÇ AYLAR

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

Mehtap bir başka parıldar,
Gelince mübârek aylar.
Şeytan öfkeyle mırıldar,
Gelince mübârek aylar.

İsterse mü’min seherde,
Bin devâ iner bir derde,
Çekilir zulmete perde;
Gelince mübârek aylar.

Kılıç kınında aklanır,
Ok sadağında saklanır,
Gönül tevbeyle paklanır;
Gelince mübârek aylar.

Receb’in «Râ»sı mağfiret,
«Cim», lutf u ihsanda cömert,
«Bâ»da, «Berr» ismini zikret;
Gelince mübârek aylar.

Receb’de tohum ekilir,
Şaban’da suyu dökülür,
Oruçla başak bükülür;
Gelince mübârek aylar.

Her ânı fırsat bilmeli,
Kalpten gafleti silmeli,
Mü’minin yüzü gülmeli;
Gelince mübârek aylar.

«Allâhümme bârik lenâ,
Fî Receb’in ve Şâbân’a,
Ve belliğnâ Ramazân’a»;
Gelince mübârek aylar.