GÖNÜL BORCU

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp, Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül? Ulaşır her yaranın dert ile feryâdı sana, Fukarâ kullara şefkat kilerin var mı gönül? Hep berâber bu gönül borcunu îfâya hazır, Kara gün dostu olan bir neferin var mı gönül? Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Continue reading »

«İNSAN ARIYORUM!»

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Son günlerde medyada fazlaca yer tutan suç vakalarına bakıldığında «öfkeye hâkim olamama», «hırsa yenik düşme» gibi insan olma zâfiyeti ile işlenmiş suçlarla değil, daha çok psikopat kişilerin yapabileceği, insanlık dışı suçlarla karşılaşıyoruz. Psikopati; pişmanlık-suçluluk duygularının olmadığı, en tehlikeli kişilik bozukluklarından biridir. Psikopat kişilerin; beyinlerindeki empati merkezi bozuktur ve sevme yetenekleri yoktur. Yaptıkları hiçbir […]

Continue reading »

-ÇOCUKLARA OLSUN- YOK MU MERHAMET!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Cinnet geçirmekte kör medeniyyet, Ey dünya! Nâr oldu yerdeki cennet, -Çocuklara olsun- yok mu merhamet! Beşikler boz olmuş yanıyor bugün!.. Kuvvetlinin işi cinâyet oldu, Çocuğa şefkati, felâket oldu, Melekler şeytana emânet oldu, Kanlar makbuz olmuş yanıyor bugün!..

Continue reading »

Hakk’ın Hoşnutluğunu; KALBİ KIRIKLARIN YANINDA ARA…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KAPIYA GELEN SARHOŞ Bir gün Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin dergâhının kapısına, üstü başı kusmuk içinde bir sarhoş gelip dayandı. Tekkenin hizmetkârları, sarhoşluğundan dolayı bu adamı hışımla karşılayıp; “–Ne istiyorsun?” diye sordular. Dili dolaşık vaziyette cevapladı: “–Mevlânâ Hazretleri’ni göreceğim!” Hizmetkârlar adamı içeriye sokmadıkları gibi; “–Utanmıyor musun bu hâlinle bir de dergâh kapısına gelmişsin?!.” ve benzeri […]

Continue reading »

Mahlûkātın da Gönlünü Fetheden
O’NUN EMSALSİZ ŞEFKATİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hazret-i Peygamber, muazzam bir orduyla büyük fetih için Mekke’ye doğru yol alıyordu. Arc mevkiinden Talub’a ilerlemekte iken yol üzerinde bir kelp, uzanmış vaziyette yavrularını emzirmekteydi. Efendimiz j; bu manzarayı görünce, hemen Cuayl bin Sürâka’yı çağırdı ve ona anne kelbin ve yavrularının başında nöbet tutmasını emretti. Koca ordunun onları rahatsız etmeden ve ürkütmeden geçmesini temin […]

Continue reading »

O’NUN RAHLESİNDE…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Âh ibret! Sen mi söylersin, hikmet mi? İnsanoğlu, zaman zaman çıkmaz sokaklara saplanıyor ve geceli gündüzlü arayıp duruyor. Girdaplar ortasında boğuldukça boğuluyor. Çaresizlikler içinde çırpındıkça çırpınıyor. Bulamadığı hâlde yine körkütük bir hırsla ve yine yanlış yerlerde aramaya devam ediyor. Oysa; Gerçek hidâyet ve îman, ancak; O’nun rahlesinde. Rahmet ve şefkat; O’nun rahlesinde. Af […]

Continue reading »

Şehirlerimiz, Semtlerimiz ve İnsanlarımız; DÜN ve BUGÜN NASIL? PEKİ YARIN?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Asırlar öncesinde; Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdu: “–Yol ve sokaklara oturmaktan sakınınız!” Ashâb-ı kiram dedi ki: “–Ya Rasûlâllah! Bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil, çünkü lüzumlu işlerimizi orada konuşuyoruz…” Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdu: “–Vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, o hâlde yolun hakkını veriniz!” Sordular: “–Yolun […]

Continue reading »

ÖZE AKAN NEHİR

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ümidi yeşertip, söndüren sensin, İçimde kor ateş yaktırırsın yâr… Yönümü menzile döndüren sensin, Ümitle yarına baktırırsın yâr. Beyaz bulutları yayıp semâya, Bir gül şafağında baktın dünyaya, Kavuşması gibi nehrin deryaya, Çölüme rahmeti döktürürsün yâr. Ümîd-i vuslatın ömrüm boyunca, İçtikçe susarım, açım doyunca, Yola koyulurum kokun duyunca, En derin nefesi çektirirsin yâr. Duruşun mükemmel, cemâlin […]

Continue reading »

KARDEŞLİK ŞUURU TARİHTE Mİ KALDI?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Globalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Dünya o hâle geldi ki; en uzak köşesinde yaşanan bir hâdise, saniyesinde en ücra yerlere ulaşıyor. Adını hiç duymadığımız yerleşim yerindeki bir vak’adan, sanki yanı başımızda olmuş gibi ânında haberdar olabiliyoruz. Tabiî ki haberdar olmak, insanın üzerine muazzam bir sorumluluk yüklüyor. İster istemez, duyduğunuz bir haber karşısında tepki vermek zorunda kalıyorsunuz. […]

Continue reading »

Câhiliyet Medeniyetinin Bütün Mârifeti; İNSANLIĞA VEDÂ!..

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Tarih, tekerrür ediyor. Câhiliyet ile hidâyetin mücadelesi. Hidâyet; her fırsatta insanlığa adâleti, merhameti, şefkati ve iki dünya huzurunu kazandırmak için çırpınıyor. Câhiliyet de; her fırsatta, insanlığı zulme, düşmanlığa, karanlığa, felâkete ve iki cihanda da hüsrana sürüklüyor. Tarihin akışında, sebeplerin hareketliliği ve kudretlerin mevsim değişiklikleri dolayısıyla bu mücadele her devirde devam ediyor. Bir yanda […]

Continue reading »
1 3 4 5 6