ÖZE AKAN NEHİR

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Ümidi yeşertip, söndüren sensin,
İçimde kor ateş yaktırırsın yâr…
Yönümü menzile döndüren sensin,
Ümitle yarına baktırırsın yâr.

Beyaz bulutları yayıp semâya,
Bir gül şafağında baktın dünyaya,
Kavuşması gibi nehrin deryaya,
Çölüme rahmeti döktürürsün yâr.

Ümîd-i vuslatın ömrüm boyunca,
İçtikçe susarım, açım doyunca,
Yola koyulurum kokun duyunca,
En derin nefesi çektirirsin yâr.

Duruşun mükemmel, cemâlin güzel,
Şefkatle okşayan celâlin güzel,
Bedenimi saran her hâlin güzel,
Aklımı yoluna taktırırsın yâr.

Zemherîde kardelenler boy verir…
Aşk mülkünde düğün verir, toy verir,
Yağışların gülşenimde yeşerir,
Her bahar bir filiz çaktırırsın yâr.

Tecellî edişin ayrı bir müjde,
Rûhumu sararsın açılır perde,
Adını gönülden andığım yerde,
Aşk mülküne fidan diktirirsin yâr.

Varlığın okunur aşk kitabında,
Kendimi bulurum her hitabında,
Öze akan nehir durmaz kabında,
Günbeyli’ye türkü yaktırırsın yâr.

İçimde kor ateş yaktırırsın yâr…