İLİM, İRFAN ve TAKVÂ DOLU BİR HAYAT

Sami GÖKSÜN Rahmet-i Rahmân’a tevdî ettiğimiz M. Emin SARAÇ Hocamızın ilim, irfan ve takvâ dolu hayat hikâyesi, verdiği mülâkatlarda ve talebelerinin hâtıralarında yer almakta. Meşakkatler ve ızdıraplar içinde yetişmiş bu kıymetli âlimin, ilmi nasıl hazmettiğini ve takvâ dolu mütevâzı bir müderris olmak için nasıl niyazda bulunduğunu anlatan bu satırlar, yeni nesiller için yolları aydınlatan ışıklar mesâbesindedir: “Babamız bizi yani dört […]

Continue reading »

EDEBÎ ve EBEDÎ MÛCİZE

Sami GÖKSÜN Peygamber Efendimiz’in en büyük ve devamlı mûcizesi Kur’ân-ı Kerim’dir.Üzülerek görüyoruz ki, asrımızda yabancı ve yalancı fikirlerin tesirine kapılan birtakım tarihselciler, Kur’ân’ı -hâşâ- istihfâf ediyorlar. Onun kıymetini idrak edemiyorlar. Kur’ân-ı Kerim; Peygamber Efendimiz’in devamlı mûcizesi olduğu için, O’nun mûcizeliği ve insanlığa; “–Bir benzerini siz de getiriniz!” diye meydan okuyuşu da devamlıdır. İsrâ Sûresi’nin 88. âyet-i kerîmesinde; “Aziz Peygamberim! Sana […]

Continue reading »

YARATILIŞ GAYEMİZ

Sami GÖKSÜN İslâm dîni insanlığa Allâh’ın son mesajıdır. Bu hakikati yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Hakîm’inde şöyle ifade eder: “İşte bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslâm’dan râzı oldum.” (el-Mâide, 5/3) Müslüman olarak Rabbimiz’in râzı olduğu bu dînin esaslarını iyice okumalı ve Peygamber Efendimiz’in hayatında uygulayışıyla birleştirip ekmel hâliyle hayatımızın her alanına intikal ettirmeliyiz. […]

Continue reading »

ZAFER GETİREN FİRÂSET

Sami GÖKSÜN Müslüman özellikle bu zamanda firâset ve basîret sahibi olmak zorundadır. Âdem atamızla birlikte var olan hak ve bâtıl mücadelesi bugün daha da şiddetlendi ve ehemmiyet kazandı. Teknoloji denen gelişmelerin hızı öyle bir arttı ki, hayatımızda mahremiyet denen her alanı mahvetti. Onun için müslümanlar olarak aile mahremiyetimizi; bütün âzâlarımızın kalp, göz, kulak, el, ayak, beyin ne varsa hepsinin muhafazasını […]

Continue reading »

DUVAR SÜSÜ DEĞİL KALPLERİN ve EVLERİN NÛRU

Sami GÖKSÜN İnsanın bu dünyada huzur aradığı en mühim mekân; hayatını devam ettirdiği, dış dünyanın fırtınalarına karşı ehliyle, ailesiyle bir liman gibi sığındığı evidir. Lâkin evin huzurunu sağlayacak âmillere dikkat lâzımdır. Emânetçisi olduğumuz bu evleri, ne kadar mâneviyat ve rûhâniyet ile doldurabiliyoruz? Ne ile dolar o mâneviyat? •Kur’ân okuyup onu tefekkür etmekle… •Sâlih ameller işlemekle… •Zikrullâh ile… •Ailece güzel, mânâ […]

Continue reading »

ANA DUÂSI

Sami GÖKSÜN Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz;. “Cennet anaların ayağı altındadır.” (Nesâî, Cihâd, 6; Ahmed, III, 429) buyurarak bir kadın olan anaya en yüce mevkii bahşetmiştir. Bu hadîs-i şerifte ananın rızâsının Hak yanında ne kadar kıymetli ve ne kadar yüce mertebede olduğu ve Allah celle celâlühû-’nun va‘dettiği cennete ancak ananın rızâsı ile girileceği ilân ediliyor. Yine Peygamber Efendimiz’e; “–Allah […]

Continue reading »

AFFEDEBİLMEK

Sami GÖKSÜN Yüce Rabbimiz Hac Sûresi’nin 60. âyet-i kerîmesinde affetmekle alâkalı olarak şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah «afüv»dür, «gafûr»­dur (affedicidir, bağışlayıcıdır).” Kur’ân-ı Kerim’de Allah Teâlâ’nın en çok tekrarlanan isimlerinin başında O’nun bağışlayıcı ismi gelir. Küfür ve şirkin dışındaki günahları dilediği kimseden bağışlayacağını yüce Rabbimiz Kur’ân’ında beyân ediyor ve Zümer Sûresi’nin 53. âyet-i kerîmesinde şöyle buyuruyor: “De ki: «Ey kendilerinin aleyhine aşırı […]

Continue reading »

ESAS HASTALIK, ASIL ŞİFÂ

Sami GÖKSÜN Bütün dünya bir hastalık ile mücadele hâlinde. Hayat o kadar mühim ki; eğitim, hava yolu ulaşımı ve ticârî hayatın büyük bir kısmı, bu hastalığın yayılmasını önlemek için durduruldu. Cenâb-ı Hak, şifâ ve sıhhat ihsân eylesin. Rabbimiz Kur’ân-ı Azîmüşşân’da şu ifadeyi çok zikrediyor: “Kalplerinde hastalık olanlar…” İmam Gazâlî; bu mânevî kalp hastalığının, bedenî hastalıklardan beter olduğunu şöyle ifade eder: […]

Continue reading »

BİZDEN DEĞİLDİR!

Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak; insanlık âlemi içinde başta peygamberler olmak üzere mü’minlere muhtaç oldukları yeme-içme, giyim-kuşam ve barınma gibi ihtiyaçlarını helâl ve temiz yollardan kazanmalarını emretmiş ve; “Ey peygamberler! Temiz ve güzel olan şeylerden yiyin ve (insanlar için) yararlı işler yapın; çünkü Ben yaptıklarınızı bilmekteyim.” (el-Mü’minûn, 51) buyurmuştur. Hakikî bir mü’min için, âyette emredilen; «güzel ve temiz olan kazanç» ile […]

Continue reading »

KOMŞU

Sami GÖKSÜN “Her kim Allâh’a ve âhiret gününe îmân ediyorsa komşusuna eziyet etmesin.” (Müslim, İlim, 75) “…Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse cennete giremez.” (Ahmed, III, 199) Değerli okuyucularımız, şu nebevî îkazların dehşetine bakınız!.. Komşuya eziyet etmemek, îmânın bir gereği ve neticesi olarak takdim edilmekte. Yüce Rabbimiz de Nisâ Sûresi’nin 36. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmaktadır: “Allâh’a kulluk edin, […]

Continue reading »
1 2