HAZRET-İ KUR’ÂN

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Besmele, meded ve edeb, edeb- Bir hitap var bize ey cân, okunurken Kur’ân, Ey diyor kalbe bir îlân, okunurken Kur’ân: Sen de duy, dinle; hakîkat dolu bir mushaf bu, Merhamet üzre, günahkâra sunulmuş, af bu! En güzel, en yüce, en doğru ve en faydalı söz, Levh-i mahfuzda mecid, Hazret-i Kur’ân, nûr öz. Ey gönül, Fâtiha’dan Nâs’a […]

Continue reading »

BU ANNE…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bu anne, Hayme ana, Fâtih büyüten kundak, Bu anne dalga dalga ay yıldızlı hür bayrak! Doğusu batısıyla bu anne Anadolu, Irmaklar onun gözü, ağaçlar onun kolu… Toprağım, vatanımdır, bu anne milletimdir, Bu anneden kim mahrum, o öksüzdür, yetimdir…  

Continue reading »

O DEDİYSE HAKTIR ELBET!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Mîrac Kandili Münasebetiyle- Pusulam Rasûl-i Zîşan, O’dur Arş’a istikāmet… Bize her güzellik O’ndan, O Gül’ün izinde cennet… Arınıp da şüphelerden, O’na teslim ol, yakînen, Parolam Ebûbekir’den: «O dediyse doğru elbet!..» Ne dediyse vahy-i Hak’tır… İyilik duyan kulaktır,* Yüce Rab için ulaktır; O’dur en emin risâlet… Her alanda örneğiyle, Bize zırh, o nurlu hâle, Kadınıyla erkeğiyle, Bize […]

Continue reading »

DAVET

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com   Ey sevgili can alıcım, Ezanlar okunurken gel! Müezzinin yanık sesi, Rûhuma dokunurken gel! Tükettim onca zamanı, Tattım cümle heyecanı, Son deminde tatlı cânı; Gölgemden sakınırken gel! Dalıp en tatlı rüyaya, Tutuldum kara sevdaya, Meydan okuyup dünyaya; Ölümden çekinirken gel! Bitmez denen yolumuzun, Menzili var ince, uzun… Bakışlarım, melûl, mahzun; Tavrını takınırken gel! Çıkarken kabuktan özüm, Yalnız; […]

Continue reading »

ÖLMEK NE GÜZEL!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Şeb-i arûs sayar ölümü yiğit, Al bayrak altında ölmek ne güzel!.. Din, vatan uğruna olmuşuz şehit, Al bayrak altında ölmek ne güzel!.. Irmağında, denizinde yüzmüşüz, Dağlarında, kırlarında gezmişiz, Sana dair çok destanlar yazmışız; Al bayrak altında ölmek ne güzel!.. Ülkemize göz koydular bak hele! Yalınkılıç daldık yedi düvele! Can sağ iken yurt verilir mi […]

Continue reading »

ZEZE’YE AĞIT!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Gurbette 23 yaşında aramızdan ayrılan kızımız Zehra Betül’ün rûhuna ithaf…- Bir anda saatler acıyı vurdu. O mâsum yüzlümün kalbi mi durdu? Gözlerimden kanlı yaşlar dökülsün… Bir gece ki, kanatları kırıldı, Bu dünyaya, kafesine darıldı, Ey gurbet senin de evin yıkılsın… Uykuya dalarken hep; «Allah!» dedi. Feryâdımız uyarmaya yetmedi, Nine yüreğinden ağıt yakılsın… Gizlediği derdi tabip bilemez, […]

Continue reading »

SEN’DEN ÖZGE, BİR DOST MU VAR?..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Yâ Rab; bu hamd, şükür Sana; Sen’den özge, bir Dost mu var?.. «Kulum» dedin, bu üryâna; Sen’den özge, bir Dost mu var?.. Sen’siz değil günüm, ânım; «Sen’i» söyler şu devrânım!.. Kerem eyle a «Sübhân»ım; Sen’den özge, bir Dost mu var?.. Su, od, hava, toprak tenim; Arş’ı taşır, hâl düzenim!.. Yâ Rab, Sen’sin tek güvenim; Sen’den özge, […]

Continue reading »

«ALLAH» DE EY KALBİM!

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   “Fefirrû ilâllah: Allâh’a kaçınız/koşunuz.” (ez-Zâriyât, 50) Kul olmak istersen, yüce Allâh’a; «Allah» de ey kalbim; «Allah» de «Allah»… Varmaksa maksadın, «fenâfillâh»a; «Allah» de ey kalbim; «Allah» de «Allah»… Allâh’a arz eyle her ezkârını, Allâh’a hasreyle tüm nazarını, Görmek ise maksat, Hak dîdârını; «Allah» de ey kalbim; «Allah» de «Allah»… Allah ise arzun, kalma zikirden, Tövbeyle kalbini, […]

Continue reading »

SAKIN HA!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Aldanma dünyanın fânî hâline, Bitmez bu dünyada derd ü gam bitmez. İnanma yalancı güzelliğine, Bitmez bu dünyada derd ü gam bitmez. Bu hayat kullara bir imtihandır, Ya Mevlâ’yı Hak bil, ya nefsin kandır, Âkıbette ya nur ya nârdan tandır; Bitmez bu dünyada derd ü gam bitmez. İki meşhur kapısı var bu hanın, Dar gelir kafese […]

Continue reading »

NİYAZ

NİHÂNÎ (Sâdettin YILDIZ)   Gücüm yetmez ise zâlime karşı, Mazlumun gözünde yaş eyle beni! İstemem bedesten, istemem çarşı, Yoksul sofrasında aş eyle beni! Fânîlik yurduna düştüğüm günde, Sınama kulunu öfkede, kinde! Yüreğim çürürse beden içinde, Duygusuz, nasipsiz taş eyle beni! Derdimi kül edip geceye sersem, Hasretin tozunu yüzüme sürsem, Tutku zindanında esir düşersem; Göklere sığınan kuş eyle beni! Aynada aksimi […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7 242