HESAP VAKTİ

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

Ömrü törpülüyor zaman törpüsü,
Fânîlik sırrına ermen gerekir.
İnsan ölmez bitmeyince görgüsü,
Hepsini yaşayıp görmen gerekir.

Bir kısır döngüye takıldın yine,
Gün, hafta, ay derken tükendi sene,
Gitgide hesabın kabardı gene;
Zararın farkına varman gerekir.

Senin olsa şu dünyanın yekûnu,
Olamazsın ebediyyen meskûnu,
Hasat edebilmek için ekini;
Vaktinde tarlayı sürmen gerekir.

Uyanık olanın kurtulur başı,
Çok uyuyan görür korkulu düşü,
Sağ sâlim geçirmek istersen kışı;
Yazdan başağını dermen gerekir.

Mahviyet biriktir kulluk testine,
Düşün, anla imtihanın kastı ne,
De emrine: «Başım gözüm üstüne!»
«Dur!» dediği yerde durman gerekir.

Köstek olur kuldan, destek istersen,
Yüce Hak’tan iste, istek istersen,
Binlerce lutfeder, bir tek istersen;
İçten, samimî bağ kurman gerekir.

Gece çetinse de sonu sabahtır,
Dertlilere sabır büyük silâhtır,
Şuurlu bir ömrün sonu felâhtır;
Hâlini hesâba vurman gerekir.

Pay aldın topladın, pay verip böldün,
Gün oldu üzüldün, gün oldu güldün,
Vakit tamam oldu, farz et ki öldün;
Rabbine hesâbı vermen gerekir.

Boyalamış süslü dünya, gözünü,
Sana göstermiyor gerçek yüzünü,
Garip Akgül’ümün dostça sözünü;
İyice düşünüp yorman gerekir.