YÂRENE GÜL YOLLANINCA…

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

Dağılır sis, biter keder,
Yârene gül yollanınca…
Âcizliğini fark eder,
Dili zikre dolanınca…

Hak gelir, eğik doğrulur,
İlim irfanla yoğrulur,
Âkıbeti hayır olur;
Hayal hayra bulanınca…

Gam yüküyle bel bükülür,
Güzellik tenden sökülür,
Sararmış yaprak dökülür;
Gövde hafif sallanınca…

Ağlamak varken gülünmez,
Gönüller fetheden ölmez,
Kelimeler kâfî gelmez;
Akraz çocuk dillenince…

Câhil, mürşidiyle pişer,
İyiliğe yenilir şer,
Kazdığı kuyuya düşer;
Söz sohbete bilenince…

Seninle övünsün atan,
Huzur bulsun cümle yatan,
Yer o zaman olur vatan;
Toprak kanla sulanınca…

15 Kasım 2021, Madrid