ÇARESİZ KULUM

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Ümidim sarsılıp enkaza döndü!
İlâç tesir etmez! Çaresiz kulum!..
Felek yaktı beni! Ocağım söndü!
İlâç tesir etmez! Çaresiz kulum!..

Mutluluk, gönlümle yakınlaşmamış,
Kollarım, dostlarla kucaklaşmamış,
Hayallerim vardı; gerçekleşmemiş;
İlâç tesir etmez! Çaresiz kulum!..

Gözlüyorum her dem artık «nehâr»ı,
Özleyip duruyor gönlüm baharı,
Çekip atamadım bağrımdan hârı;
İlâç tesir etmez! Çaresiz kulum!..

Kim gösterir ömür boyunca vefâ?
Cânan güldürmedi beni bir defa,
Çekiyorum zâlim dünyada cefâ;
İlâç tesir etmez! Çaresiz kulum!..

Rastlamak mümkün mü dâim gülene?
Sabreyle Sükûtî Hak’tan gelene!
Derd ü belâ dahî nimet, bilene!
İlâç tesir etmez! Çaresiz kulum!..