GÖNÜL AYNASI

Usûlî (ö. 945/1538-39)

صاف قيلدڭسه گوڭل آيينەسين آب گبى
گــورونور نــور ازل آبده مهـتـاب گبى

Sâf kıldınsa gönül âyinesin âb gibi,
Görünür nûr-ı ezel âbda mehtâb gibi.

“Gönül aynasını, su gibi sâfiyete, berraklığa, temizliğe eriştirirsen, orada ezelî ilâhî nurlar (cemâlî vasıflar), suda mehtabın, dolunay manzarasının seyrediği gibi görünür hâle gelir.”