GİDERİM

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

«Kal!» diyorsun ya; imkânsız,
Gün gelir, geçer giderim.
Boş kafestir beden cansız,
Kuş gibi uçar giderim.

Vedâ ederim yurduma,
Dönüp bakamam ardıma,
Düşüp de kendi derdime;
Herkesten kaçar giderim.

Tabip bilmez bu yarayı,
Herkes bekliyor sırayı,
İyi kötü, ak-karayı;
O zaman seçer giderim.

Belki bitmeden emelim,
Ansızın gelir ecelim,
Noksansa sâlih amelim;
Figanlar saçar giderim.

Kulak veremem çağrına,
Hiç gitmesin ağırına,
Kara toprağın bağrına;
Bir kapı açar giderim.

Akgül’üm sırtına sarsa,
Gitmez burdan; mal, mülk, arsa,
Sevap, günah neyim varsa;
Yüklenip göçer giderim.