HAK BÂBI…

NÛRÂNÎ (Nuri KAHRAMAN) nurikahramann@hotmail.com

 

Yâ Rab, lutfunun kadrini bilenlerden eyle bizi…
Îmân ile huzûruna gelenlerden eyle bizi…

Gariplerin gözyaşını silenlerden eyle bizi…
Hayır-hasenât üzere ölenlerden eyle bizi…

«Rabbenâ, hep banâ!»lara, gülenlerden eyle bizi…
Kardeşlerle ekmeğini bölenlerden eyle bizi…

Hep hakikatın sazını çalanlardan eyle bizi…
Şerîata uyandan haz alanlardan eyle bizi…

Haram dense, orda durup kalanlardan eyle bizi…
Hak için nefsi fedâya salanlardan eyle bizi…

İkilemde Hak tarafı bulanlardan eyle bizi…
Zerre dahî sapmalarda solanlardan eyle bizi…

Namazını, niyâzını kılanlardan eyle bizi…
Edep-erkân, duruş-kalkış bilenlerden eyle bizi…

Nûrânî der; gerçek insan olanlardan eyle bizi…
Hak bâbında gözü yaşla dolanlardan eyle bizi…