ÜMİT IŞIĞI

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Göğü kaplasa da kara bulutlar,
Sînemde ümidin çerağı yanar…
Dünyayı sarsa da zâlim haydutlar!
Sînemde ümidin çerağı yanar…

Her akşam çökse de rûhuma kasvet,
Kapımı çalsa da dört mevsim hiddet!
Aklımı çelse de hâricî kuvvet!
Sînemde ümidin çerağı yanar…

Hüzün yavaş yavaş mayalansa da!
Kalbim lime lime parçalansa da!
Dertler katar katar sıralansa da!
Sînemde ümidin çerağı yanar…

Sükûtî baharda yansa da çimen,
Ömür sermayesi bitse de birden,
Bu hayat gemisi batsa da hemen;
Sînemde ümidin çerağı yanar…