HÜZNÜNDEN SARARIP SOLDUK CAN HOCAM!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com -7 Kasım 2020 tarihinde Dâr-ı Bekâ’ya göç eden Recep KATIRCI Hocam’a- Kara bir gecede, kara haberi, Yürekler yanarak aldık Can Hocam. Dostlar meclisinden zâhid bir eri, Toprağın bağrına saldık Can Hocam. Kur’ân’a, Sünnet’e bağlıydı özün, Dünyayı görürdü hep gönül gözün, Mest ederdi hikmet dolu her sözün; Ahlâkını örnek bildik Can Hocam. Hizmet için gece-gündüz koşardın, […]

Continue reading »

KULLUĞUN ZİRVESİ HAYAT KÂBE’DE

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Mekke’de atıyor İslâm’ın kalbi, Kulluğun zirvesi hayat Kâbe’de. Bire yüz bin verir yüce sahibi, Mü’mine bulunmaz fırsat Kâbe’de. Rengi, dili ayrı her yerden insan, Metaf meydanında olurlar tek can, Ayrılmaz ihtiyar, genç, köle, sultan; Yaşanır kardeşlik bizzat Kâbe’de. İnsanın bitmez bu yolda gayreti, Gece-gündüz çeker kutlu zahmeti, Tavafta, «sa‘y»da hep yaşar sünneti; Mü’minler, […]

Continue reading »

HAYSİYETİ KAYBETTİK!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Menfaati düşünüp, adâleti kaybettik! Haktan şaşarak, yüce emâneti kaybettik! Terk edince vazife meydanında nöbeti, İki dünyaya lâzım ganîmeti kaybettik! Mal yığmaktan infâka pek fırsat bulamadık, Zekâtsız zenginlikte, bereketi kaybettik! «Vehn» illeti kapladı korkusuz yürekleri, Hasma karşı koyacak, cesareti kaybettik! Sarmış nesli kabalık, adım başı cinayet, Hak hukuk anlayışı, ferâseti kaybettik! Bazen Tâlût’a, bazen […]

Continue reading »

GÜZEL TÜRKÇEMİZ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Vatanım gibi aziz, milletim gibi temiz, Nice devirler aşıp gelir güzel Türkçemiz. Ecdâdımla kıtalar dolaştı diyar diyar, Kitap ve hitaplarla nûr olup açtı bahar. Rehberlik edip söze düşünce rotasında, Bin bir tatlı ses oldu mûsıkî notasında. Dede Korkut’ta destan, Yûnus’ta coştu şiir. Ediplerle sürüyor pek çok kıymetli nesir. Nice ağız, lehçe ve şîveler […]

Continue reading »

ASKER OĞLUMA!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Vatana hizmete eyledim asker, Yüce Rasûl ocağına var oğlum! Millet için bütün sevdânı göster, Bulunmaz memleket gibi yar oğlum. Ateş yakmaz hudut bekleyen gözü, Peygamber söylüyor bu altın sözü, Uyanık ol düşman basmasın bizi, Nöbette parola nedir, sor oğlum! Ne güzel haslettir kulda güzel huy, Astını sev, kumandana saygı duy! Tâlimi tam yapıp, […]

Continue reading »

MÜ’MİNLER! YENİDEN KARDEŞ OLALIM…

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Yaratan emânet etmiş yoksulu, Fakiri koruyan dindaş olalım! Tutup kaldıralım garip her kulu, Derdiyle dertlenen yoldaş olalım! Mü’minler! Yeniden kardeş olalım… Her yerde yanıyor müslüman canı, Günden güne kurur beşer vicdanı, Kalkın artık zaman, birlik zamanı; Zulme karşı dimdik bir baş olalım! Mü’minler! Yeniden kardeş olalım… Kan ağlar garipler, gülmez cemâli, Komşu açken, […]

Continue reading »

DÜZEN BOZULMUŞ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com İhtirasla kaymış dünyada denge, Hikmetle konulan düzen bozulmuş. Kastedilmiş akıp giden âhenge, İlâhî kanuna, özen bozulmuş. Adâlet yetersiz, çoğalmış zulüm, Cezasız kalıyor işlenen cürüm, Durdurmaz zalimi geçerli hüküm, Mazluma yaraşır mîzan bozulmuş. Anaya-ataya kalmamış saygı, Hissiyat körelmiş duyulmaz kaygı, Çekilmiş kalplerden şefkat ve sevgi, Kıymet bilecek kız, kızan bozulmuş. Gençlik şaşkın; günlük diskoda, […]

Continue reading »

ÖLÜMÜM

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Güzün, soğuk bir gece yatıyorken odamda, Beyazlar içinde bir melek belirir camda. Der ki: «Ey rûh! Rabbinin izniyle usulca çık!» Yaşlı gözlerim bakar semâya yarı açık. Artık gelmez kuş gibi çırpınan kalbimden ses, Tükenir bu dünyadan beklenen bütün heves. Çocuklarım başlarlar hüzünle ağlamaya, Yalnızlık acısıyla yürekler dağlamaya. Hayli sonra akıllar gelince biraz başa, […]

Continue reading »

AŞKINA HASRETİM YÂ RABBÎ!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Mahlûkat içinde ahsen-i takvîm, Yaratılmış yüce candım, yâ Rabbî!.. Sevdanın uğruna yanarken kalbim, Aşka hasret bir civandım, yâ Rabbî!.. Acıdın kullara, eyledin rahmet, Bahşettin, bizlere sayısız nimet, Varlıkla şımarıp, edip cehâlet, Nefsime gafilce kandım, yâ Rabbî!.. Arzu ettim, dâim yüksek ikbâli, İkbal için yaptım, nice ihmâli, Sonunda yaşadım, türlü melâli, Acılar içinde yandım, […]

Continue reading »

HİDÂYET GÜNEŞİ KUR’ÂN

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Yücelerden bize nâzil yüce dâvet Kur’ân, Bütün insanlığa lutfuyla hidâyet Kur’an. Nûr Dağı’ndan yayılan nur süzülür âlemde, Nurlu ümmetteki tevhîde alâmet Kur’ân. Âyet âyet dokumuş şanlı Rasûl duyguları, Kutlu Peygamberimiz’den bir emânet Kur’ân. Lâfzı, mânâsı, belâgatla ne hoş mûcizedir, Yaratan’dan kula kıymetli hitâbet Kur’ân. Yüce Allah’la konuşmak dileyen çok okusun, Nice tembih bulunan faydalı […]

Continue reading »
1 2