HÜZNÜNDEN SARARIP SOLDUK CAN HOCAM!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

-7 Kasım 2020 tarihinde Dâr-ı Bekâ’ya göç eden Recep KATIRCI Hocam’a-

Kara bir gecede, kara haberi,
Yürekler yanarak aldık Can Hocam.
Dostlar meclisinden zâhid bir eri,
Toprağın bağrına saldık Can Hocam.

Kur’ân’a, Sünnet’e bağlıydı özün,
Dünyayı görürdü hep gönül gözün,
Mest ederdi hikmet dolu her sözün;
Ahlâkını örnek bildik Can Hocam.

Hizmet için gece-gündüz koşardın,
Diyar diyar memleketler aşardın,
Bir garip üşürse sen de üşürdün;
Daraldık, kapını çaldık Can Hocam.

Âlimdin, müttakî, iyi bir hâfız,
Bölgede parlayan mânevî yıldız,
Allah için sevdik seni dâim biz;
Yokluğunda şaşıp kaldık Can Hocam.

Sen gidince Suluova, pek ıssız,
Sohbetler neşesiz, hatmeler sessiz,
Yakıyor firâkın, kaldık nefessiz;
Seninle bir bütün olduk Can Hocam.

Kime koşsun; Cüneyt, Hasan ve Zafer’in,
Yetim kaldı, candan tüm sevenlerin,
Ne yapsam dolmuyor, kalbimde yerin;
Hasretle kabrine geldik Can Hocam.

Yine fırsat olsa, Kâbe’ye varsak,
Beyaz kuşlar gibi tavâfa girsek,
Yan yana saflarda namaza dursak;
Nice tâati biz kıldık Can Hocam.

Zor muydu hayatın gamı, mihneti?
Yıllarca yaşadın acı gurbeti,
Aldı seni bizden kovid illeti;
Firkatten mâteme daldık Can Hocam.

Mevlâ’dan gelince beklenen haber,
Başlar son menzile dönülmez sefer,
Çaresiz Varoğlu, yazılmış kader;
Hüznünden sararıp solduk Can Hocam.

9 Kasım 2020, Vezirköprü