ASKER OĞLUMA!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Vatana hizmete eyledim asker,
Yüce Rasûl ocağına var oğlum!
Millet için bütün sevdânı göster,
Bulunmaz memleket gibi yar oğlum.

Ateş yakmaz hudut bekleyen gözü,
Peygamber söylüyor bu altın sözü,
Uyanık ol düşman basmasın bizi,
Nöbette parola nedir, sor oğlum!

Ne güzel haslettir kulda güzel huy,
Astını sev, kumandana saygı duy!
Tâlimi tam yapıp, emirlere uy!
Yapılan her işi hayra yor oğlum.

Sıla derdiyle gün saymayı bırak,
Nasıl olsa gelecek bir gün şafak,
Yeter ki inmesin gökten al bayrak,
Fedâ olsun yurda can-ciğer oğlum!

Hiç bitmez hak ile bâtıl kavgası,
Terör yurdumun her devir belâsı,
Hüsran amma ihanetin cezası;
Hâinin gözleri görmez, kör oğlum.

Vatan için korkma girmekten harbe,
Şehâdet, cennette ulvî mertebe,
Kim yapmak isterse yurdunda darbe,
Alnının ta ortasından vur oğlum!

Ne yiğitler gördü şu şanlı ordu,
Nice bahâdırlar korudu yurdu,
Her askeri birbirinden cesurdu,
Asâlet ecdattan gelen sır oğlum.

Evlâdım şehâdet yazmışsa kader,
Varoğlu, iftihar ile sabreder,
Hiç çekinme gerekirse canı ver,
Gönüllerde sonsuz ömür sür oğlum.

5 Temmuz 2017, Vezirköprü