DÜZEN BOZULMUŞ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

İhtirasla kaymış dünyada denge,
Hikmetle konulan düzen bozulmuş.
Kastedilmiş akıp giden âhenge,
İlâhî kanuna, özen bozulmuş.

Adâlet yetersiz, çoğalmış zulüm,
Cezasız kalıyor işlenen cürüm,
Durdurmaz zalimi geçerli hüküm,
Mazluma yaraşır mîzan bozulmuş.

Anaya-ataya kalmamış saygı,
Hissiyat körelmiş duyulmaz kaygı,
Çekilmiş kalplerden şefkat ve sevgi,
Kıymet bilecek kız, kızan bozulmuş.

Gençlik şaşkın; günlük diskoda, barda,
Analar perişan, babalar darda,
Söylenecek balyoz gibi söz var da,
Özlerde anlayış, iz‘an bozulmuş.

Sözde dindar; sahte sofu, ham yobaz,
Olmasa da olur beş vakit namaz,
Düşman olmuş dîne, nice devrimbaz,
Bir zamanlar kutlu ezan bozulmuş.

Topluma hükmeder parayla cüzdan,
Hapsolur çıkara güzelim vicdan,
Kötülük kol gezer cesurca her an,
Bu dramı halka, yazan bozulmuş.

Riyakâr amelle, olur mu mîraç?
Değişmiş millette samimî mîzaç,
Her dâim insanlık ahlâka muhtaç,
Müslüman görünüp, gezen bozulmuş.

Devranda söylenir her türlü yalan,
Mânevî değerler edilmiş talan,
İtimat vermiyor her yüze gülen,
Muhataba duyulan zan bozulmuş.

Yaşlı dullar yığın yığın ekranda,
Zikirsiz gönüller rûhî buhranda,
Çiçek açmaz seccadeler şükranda,
Edebi olmayan sûzan bozulmuş.

Kirletmişiz temiz havayı, suyu,
Etrafta kirlilik, israf diz boyu!
Atmışız merhamet denen duyguyu,
Kırda nebat, suda sazan bozulmuş.

Varoğlu, yetmese fâside gücün,
Ahrette alırsın, haksızdan öcün,
Hazır olsun elinde söz kılıcın,
Hakkı haykıracak, ozan bozulmuş.