KULLUĞUN ZİRVESİ HAYAT KÂBE’DE

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Mekke’de atıyor İslâm’ın kalbi,
Kulluğun zirvesi hayat Kâbe’de.
Bire yüz bin verir yüce sahibi,
Mü’mine bulunmaz fırsat Kâbe’de.

Rengi, dili ayrı her yerden insan,
Metaf meydanında olurlar tek can,
Ayrılmaz ihtiyar, genç, köle, sultan;
Yaşanır kardeşlik bizzat Kâbe’de.

İnsanın bitmez bu yolda gayreti,
Gece-gündüz çeker kutlu zahmeti,
Tavafta, «sa‘y»da hep yaşar sünneti;
Mü’minler, alırlar murat Kâbe’de.

Mekke’de hacılar Hak misafiri,
Melekler karşılar beyaz mahşeri,
Gökleri inletir; «Lebbeyk» sesleri;
Beklenir Rabbimden imdat Kâbe’de.

Safâ ile Merve, Hak’tan işaret,
«Hatim»de namaz, ne güzel ibâdet,
«Haceru’l-Esved»i kokuyor cennet;
Cennete yapılan biat Kâbe’de.

Duâ duâ durmaz gözlerin nemi,
Dertlere aranır derman merhemi,
Gönüller yıkanır, içip zemzemi;
Hatadan, günahtan necat Kâbe’de.

Kalplerde tükenmez Kâbe hasreti,
Vahdete götürür her dem kesreti,
Bir kez tadan ömründe bu nimeti;
İstemez yaşamak firkat Kâbe’de.

Duyulunca dilden yanık bir ezan,
Sükûta bürünür eşya ve zaman,
Okunur namazda vecd ile Kur’ân;
Verilir sevaplar kat kat Kâbe’de.

Boyunlar bükülmüş dillerde tekbir,
Gözlerden boşanır sanki bir nehir,
Çekilir insandan tüm gurur, kibir;
Nefisle en güzel cihat Kâbe’de.

Varoğlu; kimi dinç kimi de hasta,
Umre yapamayan kalır hep yasta,
Cedde yardım eden büyük ihlâsta;
Kazanır ukbâyı evlât Kâbe’de.

20 Şubat 2018, Vezirköprü