HAYSİYETİ KAYBETTİK!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Menfaati düşünüp, adâleti kaybettik!
Haktan şaşarak, yüce emâneti kaybettik!

Terk edince vazife meydanında nöbeti,
İki dünyaya lâzım ganîmeti kaybettik!

Mal yığmaktan infâka pek fırsat bulamadık,
Zekâtsız zenginlikte, bereketi kaybettik!

«Vehn» illeti kapladı korkusuz yürekleri,
Hasma karşı koyacak, cesareti kaybettik!

Sarmış nesli kabalık, adım başı cinayet,
Hak hukuk anlayışı, ferâseti kaybettik!

Bazen Tâlût’a, bazen Sa‘lebe’ye dönüştük,
Dünyaya bağlandıkça, âhireti kaybettik!

Yiyip-içip, şımardık milyarlık sofralarda,
Taşlaştı hisli kalpler, merhameti kaybettik!

Sağa-sola saldırır gözü doymayan esnaf,
Kazanç hırsıyla, dürüst ticareti kaybettik!

Gizli riyâ kokuyor, yapılan süslü işler,
Gösteriş çoğaldıkça, şahsiyeti kaybettik!

Başkasını düşünmez asla devrin insanı,
Bencillik girdabında, cemiyeti kaybettik!

Engel olmadık onca ahlâksız davranışa,
Çirkini hoş görüp, bin bir hasleti kaybettik!

Heyhât ne hâle geldi memleketim Varoğlu;
Korkarım ukbâda biz, haysiyeti kaybettik!

12 Kasım 2017, Vezirköprü