AŞKINA HASRETİM YÂ RABBÎ!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Mahlûkat içinde ahsen-i takvîm,
Yaratılmış yüce candım, yâ Rabbî!..
Sevdanın uğruna yanarken kalbim,
Aşka hasret bir civandım, yâ Rabbî!..

Acıdın kullara, eyledin rahmet,
Bahşettin, bizlere sayısız nimet,
Varlıkla şımarıp, edip cehâlet,
Nefsime gafilce kandım, yâ Rabbî!..

Arzu ettim, dâim yüksek ikbâli,
İkbal için yaptım, nice ihmâli,
Sonunda yaşadım, türlü melâli,
Acılar içinde yandım, yâ Rabbî!..

Hamdolsun lutfettin, sağlıklı beden,
Hayat sundun, işler yolunda giden,
Bir darlıkla denenince ânîden,
Sabrımı tükendi sandım, yâ Rabbî!..

Rüzgâr gibi geçti, ömrümde zaman,
Baharı yaşarken, göründü hazan,
Meyvesiz ağacı, neylesin insan?
Mâzîmi hüsranla andım, yâ Rabbî!..

Hatalar yumağı, kusurlu hâlim,
Yıllarca mâsivâ etmişim tâlim,
Şânını bilmeye, yetmedi ilmim,
Boş bilgiden pek utandım, yâ Rabbî!..

Varoğlu, bitmezse dünya telâşı,
Yolun sonunda hep hüzün, gözyaşı,
Îmandır, mü’minin gerçek yoldaşı,
Varlığına tam inandım, yâ Rabbî!..

12 Eylül 2013, Vezirköprü