GÜZEL TÜRKÇEMİZ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Vatanım gibi aziz, milletim gibi temiz,
Nice devirler aşıp gelir güzel Türkçemiz.

Ecdâdımla kıtalar dolaştı diyar diyar,
Kitap ve hitaplarla nûr olup açtı bahar.

Rehberlik edip söze düşünce rotasında,
Bin bir tatlı ses oldu mûsıkî notasında.

Dede Korkut’ta destan, Yûnus’ta coştu şiir.
Ediplerle sürüyor pek çok kıymetli nesir.

Nice ağız, lehçe ve şîveler bünyesinde,
Muhteşem güzellikler yaşar himayesinde.

İmparatorluk kurup, ecdat gibi dillerde,
Asırlarca yaşayıp durur hep gönüllerde.

Yıllarca eserlerde silinmez iz bıraktı,
Eğitim vadisinde gür ırmak gibi aktı.

Erbâbı, lisânıma yenilik, yarar verdi,
Acemî eller, bilip bilmeden zarar verdi.

Bazen dil ağacından yaprakları döktüler,
Öz Türkçe diye, naylon kelimeler diktiler.

Çağdaşlık illetine çok kafalar uydular,
Dükkânlara yabancı isimleri koydular.

Bozulursa lisânın, yüce dînin birliği,
Kalır mı cennet yurdun, şu milletin dirliği?

Ecdâdımın yazdığı onca muhteşem eser,
Hasret içinde her gün âşık bir gönül bekler.

Değerlere yabancı yetişen vatan nesli,
Tarihinden koparak heyhat unuttu aslı.

Konuşurken, yazarken hep üç-beş yüz kelime,
Sessiz harfli heceler, dökülür lîme lîme.

Nezâket lisanıma, eyvah doldu argolar,
Tatlı dil bilinmezse başlar orda kavgalar.

Varoğlu, dilde olsa hep İstanbul lehçesi,
Güzel Türkçemde açar zarif çiçek bahçesi.

18 Eylül 2017, Vezirköprü