İHYÂ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rûhumuz toprağa düşmüş düşeli, Pusular çok, yolumuz tehlikeli. Hür semâlarda bulup kutlu yeli, Ravza atmosferi, ihyâ Yüzakı… vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

EY AYASOFYA’M!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Semâya yelken açan hür limânısın fethin, Yegâne müjdeye mazhar, lisânısın fethin! Bu şehri aldığı gün Fâtih’in sadâsı dedi: Vatanda ey Ayasofya’m, ezânısın fethin! Görüp de Kâbe’yi tekbîr alan o dil, dedi ki: Namaz namaz, ebediyyen nişânısın fethin! Bu can misâli bizimsin, o denli ey mâbed, Bizimle haşre kadar hak beyânısın fethin! Mübin zaferle yürekten […]

Continue reading »

TEK TÂC

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bin asrı aşıp, hem yaşının yirmi birinde, Dev surları alt eyledi îmân ile zinde… Yol kesse deniz, dağları deryâya çevirdi, Kuş oldu mübârek gemiler, uçtu içinde. Fâtih, nebevî müjdeyi bayrak gibi açtı, Dünyâda onun sevdiği tek tâcı, bu taçtı. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »

MÜBÂREK AĞIZLARI VE KONUŞMALARI*

ŞAİR : SEYRÎ (M. ALİ EŞMELİ) Ne büyüktür ne küçük ağzı O’nun, En güzel, en yücedir lâfzı O’nun. Mîme benzerdi, asil goncaydı, Leb-i deryâsı da hoş bir yaydı. Oradan yaydı mübârek dîni, Oradan saçtı kelâm incisini. Hiç beyânında O’nun yoktu hevâ, Her ne söylerse Nebî, oldu devâ. Çekti Allah yüce tuğrâ, özüne, Ve «hadis» dendi O’nun her sözüne. Kimi sarmışsa […]

Continue reading »

O (S.A.S)’İ İDRAK ZAMANI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Zaman, Muhammed’i idrak zamânıdır gönüle, Devir, muhabbeti artırma devridir O Gül’e! Bugün Muhammed’e sevdâda imtihan günüdür! Şaşırtma kalbi İlâhî, huzurda yüz güldür! vezni: mefâilün / feilaâtün / mefâilün / feilün (fa‘lün)

Continue reading »

Edebâlî Hazretleri’nden Osman Gazi’ye TARİHÎ NASİHATLER!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Tarihî gerçekler değişmez. Onlar, yaşanmışlığın mührü ile silinmez bir mevcudiyete sahiptir. İçlerinden bir kısmı, belki yaşandığı dönemlerde söze aksetmemiştir. Ancak her birinde, çarpıtılmadıkları müddetçe öz itibarıyla tartışmasız bir mevcudiyet gerçeği vardır. İstanbul fethinde surlara bayrak dikmemiz gibi. İtirazsız bir gerçek bu. Fakat onu kim dikti? Ulubatlı Hasan diye biri var mı, yok mu? Bu […]

Continue reading »

GÖRÜNMEZ MERMİYİ FARK ET!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey bu dünyâya hükümran dedenin evlâdı, Sana târih boyu dost olmadı düşman kanadı… Hep hücum tâzeliyor; bir bakıver hâlimize, Son zaferden beri dünyâda neler oldu bize! Yeniden rûhunu inşâ ederek muhkem dur, Göze gelmez sayısız mermiyi fark et, ne olur! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

TAVSİYE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Var mı Seyrî, kul için bir başka yol? Durma, Kur’ân’ın hayat nûruyla dol! Çelmesin cennet yolundan boş heves, Hak ne emrettiyse uy, dosdoğru ol! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

ŞEYTAN CEHÂLETİ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Nefsin, yakarsa canda meleklik sarâyını, Şeytan cehâletiyle cidaller yakar seni… Şerh eylemiş yolunda Hudâ, istikāmeti, Tefsîri dar kalıplı mealler yakar seni!.. vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Continue reading »

KAÇ YAPRAK KALDI?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Güneş battı, gece oldu, tekrar say; Ömür takviminde kaç yaprak kaldı? Enkaza dönüyor ten denen saray, Ömür takviminde kaç yaprak kaldı? Kimin aynı kalmış beden ve aklı? Bugün kim, ey insan, yarın kim haklı? Rabbim, ne verdiyse, hepsi sayılı, Ömür takviminde kaç yaprak kaldı? Hayat mı beşeri perîşân eden? Kabir eşiğinde onca hırs neden? […]

Continue reading »
1 4 5 6 7