Hazret-i Peygamber’e Saygısız, Edepsiz ve Densizler Karşısında AHLÂK-I MUSTAFÂ GEREK…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Susar önünde lisanlar, O öyle bülbül ki, Hudâsı seçti, habîb etti, öyle bir gül ki; Görüp de ümmet olan, her rezîl, azîz oldu, Hasım kesilmiş azizlerse, bin beter soldu. Cihanda Hazret-i Ahmed, gönül terâzisidir, Hep O’nda tartılarak, kim nedir, olur zâhir! Ebûbekir gibiler zirveleşti sıddık olup, O zirvesiyle Ömer, kubbe oldu lâyık […]

İSMAİL’E SOR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Dönerek haykırıyor yer küre: Devran bu değil, Göz niçin perdeye dalmış, kula seyran bu değil!.. Hisse var kıssada.. Seyrî yine; «İsmâil’e sor!» Koç fedâ eyle fakat, sâdece kurban bu değil!.. Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Devr-i Saadette Ravza’daki Son Ramazan Bayramını Tasvir

SEYRÎ (M.Ali EŞMELİ) Ulvî mânâsıyla bayram, ruhlara lutfedilen mânevî kanat. Çilelerden huzura uzanan semâvî bir sırat. Ölümün, sonsuz diriliğe çevrildiği ân-ı vuslat. Şimdiki tecellîsi itibarıyla Hüsn-i Mutlak’ın cemâl ufkunda geçen ve fânîlik perdelerinin ötesinde yaşanan bir müjde-i hayat. Bu mâverâî anlar, Ravza-i Mutahhara’da olursa daha engin ve daha âlâ bir mânâ kazanmakta. Zira Hazret-i Peygamber’in bayram meclisine dâhil olmak, şimdiden […]

1 5 6 7