HİÇ ÖLMEYEN İBRET!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Temâşâ eyle ey gönlüm, şu âlemler neler söyler! Güneşler göz, hilâller kaş, şu perçemler neler söyler!.. Hayat bir tek yudum şerbet, içenden cân alır elbet, Ölüm, hiç ölmeyen ibret, şu mâtemler neler söyler!.. vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

Continue reading »

İHTİYAÇ, HANGİ ADÂLETE?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bütün cihan yine muhtaç gönül adâletine, Kesif dikenlerin üstünde gül adâletine… Çözüm mü düşmanının fikri, yaşlı Gazze’ye sor, Yok ihtiyâcı kulun, zorba zül adâletine! Cihan yönelmeli gerçek adâletin bağına, Kül oldu Sûriye düştükçe kül adâletine! Şu zulmü durduracak muhteşem büyüklük için, Yerin değil, yüce Arş’ın küçül adâletine! Daraldı türlü çözüm, hakkı haykır ey Seyrî, […]

Continue reading »

ŞEFKAT UZAK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Fatihler, Süleymanlar merhamet kucağıydı, Şefkat uzak, şimdiki sultanların işine! Hürriyet cellâtları el koymuş adâlete Şu koltuğunda mel mel bakanların işi ne?

Continue reading »

KİM NE DERSE DESİN; MÛCİZE ZÂHİR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O’nu hiç anlamayanlar; «O, sihirbaz!» dediler, Fark edenler; «Eşi yok, öylesi mümtaz!» dediler. Dış cenahtan, çamur olsun diye «kâhin» dendi, Tertemiz gördü bakan; «Yok O’na dengin» dendi… Vasfa kalkıştı hasudlar, O’na; «şâir» diyerek, O’nu anlattı Kelâm; «Mûcize zâhir!» diyerek… Yaydılar kahpe hasımlar, «delilik» yaftasını, «Görmedik biz» dedi ashab; «Bu akıldan hasını!» Ne demiş bakma […]

Continue reading »

KIR KALEMLERİNİ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Rasûl’e saldıran eller Ebû Leheb gibidir, Sonunda sonları ancak cehennemin dibidir… Taşırdı gayrı, İlâhî, gönül elemlerini, Rasûl’e kim çamur attıysa kır kalemlerini! Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »

Hazret-i Peygamber’e Saygısız, Edepsiz ve Densizler Karşısında AHLÂK-I MUSTAFÂ GEREK…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Susar önünde lisanlar, O öyle bülbül ki, Hudâsı seçti, habîb etti, öyle bir gül ki; Görüp de ümmet olan, her rezîl, azîz oldu, Hasım kesilmiş azizlerse, bin beter soldu. Cihanda Hazret-i Ahmed, gönül terâzisidir, Hep O’nda tartılarak, kim nedir, olur zâhir! Ebûbekir gibiler zirveleşti sıddık olup, O zirvesiyle Ömer, kubbe oldu lâyık […]

Continue reading »

İSMAİL’E SOR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Dönerek haykırıyor yer küre: Devran bu değil, Göz niçin perdeye dalmış, kula seyran bu değil!.. Hisse var kıssada.. Seyrî yine; «İsmâil’e sor!» Koç fedâ eyle fakat, sâdece kurban bu değil!.. Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

Devr-i Saadette Ravza’daki Son Ramazan Bayramını Tasvir

SEYRÎ (M.Ali EŞMELİ) Ulvî mânâsıyla bayram, ruhlara lutfedilen mânevî kanat. Çilelerden huzura uzanan semâvî bir sırat. Ölümün, sonsuz diriliğe çevrildiği ân-ı vuslat. Şimdiki tecellîsi itibarıyla Hüsn-i Mutlak’ın cemâl ufkunda geçen ve fânîlik perdelerinin ötesinde yaşanan bir müjde-i hayat. Bu mâverâî anlar, Ravza-i Mutahhara’da olursa daha engin ve daha âlâ bir mânâ kazanmakta. Zira Hazret-i Peygamber’in bayram meclisine dâhil olmak, şimdiden […]

Continue reading »
1 5 6 7