DUYMALIYIZ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Bugün, yerin de semânın da ihtiyâcı biziz,
Kederli, sancılı her mazlumun ilâcı biziz!
Ta içte duymalıyız türlü türlü feryâdı,
Duyup da olmalıyız yardım elde can kanadı…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)