TEK TÂC

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Bin asrı aşıp, hem yaşının yirmi birinde,
Dev surları alt eyledi îmân ile zinde…
Yol kesse deniz, dağları deryâya çevirdi,
Kuş oldu mübârek gemiler, uçtu içinde.
Fâtih, nebevî müjdeyi bayrak gibi açtı,
Dünyâda onun sevdiği tek tâcı, bu taçtı.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün