DUYMALIYIZ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bugün, yerin de semânın da ihtiyâcı biziz, Kederli, sancılı her mazlumun ilâcı biziz! Ta içte duymalıyız türlü türlü feryâdı, Duyup da olmalıyız yardım elde can kanadı… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa‘lün)

BAYRAM

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bayram, beş elbiseyle beden süslemek değil, Ancak, azaptan affoluşun fecri, lâlesi. Bayram, binit içinde davul dümbelek değil, Ancak, günâhı terk edişin ecri, hamlesi… vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

EBEDÎ MAKSADIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sonunda yâre kavuşmak mı maksadın, ebedî? Canınla çöz ezelî sırrı, aşka îmân et! Binâsı gökte yapılmış sarây-ı vuslat için İçinde yerlere âit ne varsa vîrân et! Hatırla; hîleci şeytan nasıl düşürdü seni, Leziz tuzaktaki tatsız azâbı iz’ân et! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

MUM GİBİ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ateşli, sağlam irâden, şu nefsi mum yapacak, Hayat şekillenecek, Hakk’a bir güzel tapacak! Sabır, sebât ile azmin, çökertecek kötüyü, Önünde kahrolacak kahreden virüslü büyü! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

YÜZ AĞARTAN BİR NÎMET YÜZAKI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Oku bülbül! «Oku!» emrindeki hikmet Yüzakı, Gülün uğrunda fedâ aşk ile himmet Yüzakı! Kalbe nur merhemi, ay şebnemi, Hakk’ın keremi, Yüz ağartan güneşin mahremi, nîmet Yüzakı! Elde en usta kalemler, nice baş tâcı eser, Serde Kur’ân’a erenlerdeki hürmet Yüzakı! Bir bir öz ruhlu adımlar, yücelerden yüceye, Yüceden bahşedilen sözdeki kıymet Yüzakı! Her lütuf şartı […]

İHYÂ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rûhumuz toprağa düşmüş düşeli, Pusular çok, yolumuz tehlikeli. Hür semâlarda bulup kutlu yeli, Ravza atmosferi, ihyâ Yüzakı… vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

EY AYASOFYA’M!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Semâya yelken açan hür limânısın fethin, Yegâne müjdeye mazhar, lisânısın fethin! Bu şehri aldığı gün Fâtih’in sadâsı dedi: Vatanda ey Ayasofya’m, ezânısın fethin! Görüp de Kâbe’yi tekbîr alan o dil, dedi ki: Namaz namaz, ebediyyen nişânısın fethin! Bu can misâli bizimsin, o denli ey mâbed, Bizimle haşre kadar hak beyânısın fethin! Mübin zaferle yürekten […]

TEK TÂC

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bin asrı aşıp, hem yaşının yirmi birinde, Dev surları alt eyledi îmân ile zinde… Yol kesse deniz, dağları deryâya çevirdi, Kuş oldu mübârek gemiler, uçtu içinde. Fâtih, nebevî müjdeyi bayrak gibi açtı, Dünyâda onun sevdiği tek tâcı, bu taçtı. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

MÜBÂREK AĞIZLARI VE KONUŞMALARI*

ŞAİR : SEYRÎ (M. ALİ EŞMELİ) Ne büyüktür ne küçük ağzı O’nun, En güzel, en yücedir lâfzı O’nun. Mîme benzerdi, asil goncaydı, Leb-i deryâsı da hoş bir yaydı. Oradan yaydı mübârek dîni, Oradan saçtı kelâm incisini. Hiç beyânında O’nun yoktu hevâ, Her ne söylerse Nebî, oldu devâ. Çekti Allah yüce tuğrâ, özüne, Ve «hadis» dendi O’nun her sözüne. Kimi sarmışsa […]

O (S.A.S)’İ İDRAK ZAMANI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Zaman, Muhammed’i idrak zamânıdır gönüle, Devir, muhabbeti artırma devridir O Gül’e! Bugün Muhammed’e sevdâda imtihan günüdür! Şaşırtma kalbi İlâhî, huzurda yüz güldür! vezni: mefâilün / feilaâtün / mefâilün / feilün (fa‘lün)

1 3 4 5 6 7