GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Ey sevgili! İnsan geçinen mârı unutma! Âşıklara zulmeyleyen ağyârı unutma! Şeytan ne gezer cennet-i kûyunda be cânâ, Sürgündeki ol âşık-ı bîzârı unutma! Aldanma cihânın şu yalan vârına aslā! Dîvâne gönüllerdeki esrârı unutma! Dil verme İrem Bâğı’na Şeddâd’a inanma! Gaflet ile gönlümdeki gülzârı unutma! Bir gün yanılıp da unutursan Seferî’yi, Sevdân ile dün yazdığı […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Verdik de gönül maddeye mânâyı yitirdik. Mânâyı değil her iki dünyâyı yitirdik. Şehvet denilen âfete düştük de ne çâre; Eyvah ki bugün çöldeki Leylâ’yı yitirdik. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Irmakları hem rüzgârı yorgun bu dağın, Bülbülleri suskun, gülleri solgun bu bağın, Leylâ’yı gören yok ve de Mecnûn’u kayıp, Sevdâlısı sevdâsı yok olmuş bu çağın. 12 Nisan 2004 vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Bu cihan mülküne sultân olanın nâmına bak, O gurur tahtına Cemşîd olanın câmına bak, Hani kimler oturur nerde acep taht-ı cihan, Bir olur şâh u gedâ sindeki encâmına bak. Nisan 1987, İstanbul vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

Continue reading »

VAY HÂLİNE…

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Kulu sultan yapanların, vay hâline, vay hâline… Put yaratıp tapanların; vay hâline, vay hâline… Allah ile aldatanın, riyâ ile saf tutanın, Din ile îman satanın; vay hâline, vah hâline… Şeytanla sırdaş olanın, fitneyle yoldaş olanın, Eşkıyâya baş olanın; vay hâline, vay hâline… Kıblesini şaşıranın, ne bulursa aşıranın, Sabırları taşıranın; vay hâline, vay hâline… […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Paslandı kulaklar güzel efsâneye muhtaç, Çatlar şu dudaklar yine peymâneye muhtaç, Sevdâyı unutmuş bu cihan erleri heyhat, Mecnûn ile Ferhat gibi dîvâneye muhtaç… vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün İstanbul, 1987

Continue reading »

YÜZAKI ALTIN TAKI

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Başarı, her güzelin boynunda altın takı, İnanarak yaşamak, her cihanda yüz akı, Bu azim, bu gayretle şüphesiz uzun yıllar, Ulu bir çınar gibi yaşayacak YÜZAKI.

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gerçek âşık olmayan, can vermeden eyler mi haz?.. Bağda bülbül olmayan, gül dermeden eyler mi haz?.. Vahdetin sırrın sorup öğrenmeyen nâdân acep, Hırka-i tecrîde bir gün girmeden eyler mi haz?.. Kızmayın ağyâra aslā istemez hasret diye, Bir zaman Leylâ deyip iz sürmeden eyler mi haz?.. İsteyen cânân elinden can verip şân almayı, Gamze-i […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com 19 Mayıs 2004, İstanbul Emr-i sultâna icâbet bende-i fermâna şart!.. Bıkmadan her dem nezâket eylemek kurbâna şart!.. Pîr-i aşkın rahlesinden geçti âşık n’eylesin?!. Şüphesiz kim ilm ü irfân câhil ü nâdâna şart!.. Derd-i aşkın lezzetinden mest oluptur âşıkân; Anladım ben şimdi derman âcilen Lokmân’a şart!.. Zülf-i cânan çıkmasın gönlünden aslā bir zaman; Genc-i […]

Continue reading »

SAHTEDOSTLAR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Kapını çalmadan giren dostların, Bir gün birer birer çekip giderler… Çekinmeden canlar veren dostların (!), Şöyle uzaklardan bakıp giderler… Anlarsın ki dostluk varlıkla yaşar, Varlığın var ise dostluklar coşar, Varlığın yok olur, dostların şaşar; Her şeye bir kulp takıp giderler… Yalanlar, dolanlar boy verir gayrı, Geçmişin zamana olmaz bir hayrı, Dostum dediklerin hep […]

Continue reading »
1 2 3