KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bu cihan mülküne sultân olanın nâmına bak,
O gurur tahtına Cemşîd olanın câmına bak,
Hani kimler oturur nerde acep taht-ı cihan,
Bir olur şâh u gedâ sindeki encâmına bak.

Nisan 1987, İstanbul

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün