KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Verdik de gönül maddeye mânâyı yitirdik.
Mânâyı değil her iki dünyâyı yitirdik.
Şehvet denilen âfete düştük de ne çâre;
Eyvah ki bugün çöldeki Leylâ’yı yitirdik.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün