SAHTEDOSTLAR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Kapını çalmadan giren dostların,
Bir gün birer birer çekip giderler…
Çekinmeden canlar veren dostların (!),
Şöyle uzaklardan bakıp giderler…

Anlarsın ki dostluk varlıkla yaşar,
Varlığın var ise dostluklar coşar,
Varlığın yok olur, dostların şaşar;
Her şeye bir kulp takıp giderler…

Yalanlar, dolanlar boy verir gayrı,
Geçmişin zamana olmaz bir hayrı,
Dostum dediklerin hep ayrı ayrı,
Uzaktan bir selâm çakıp giderler…

Seferî gam değil olup bitenler,
Yokluğu görünce çekip gidenler,
Kendi kendisine zulüm edenler,
El kiridir elbet akıp giderler…

10 Mayıs 2005, Girne