GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gerçek âşık olmayan, can vermeden eyler mi haz?..
Bağda bülbül olmayan, gül dermeden eyler mi haz?..

Vahdetin sırrın sorup öğrenmeyen nâdân acep,
Hırka-i tecrîde bir gün girmeden eyler mi haz?..

Kızmayın ağyâra aslā istemez hasret diye,
Bir zaman Leylâ deyip iz sürmeden eyler mi haz?..

İsteyen cânân elinden can verip şân almayı,
Gamze-i cellâdı mahmur görmeden eyler mi haz?..

İstemem ağyar dolaşsın zülf-i yâre ey Sefer,
Öyle ebleh, zülf-i dildâr örmeden eyler mi haz?..

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün