İSLÂMÎ HAYAT TARZI VAR MI?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm’ın kendine ait bir hayat tarzı olduğu muhakkaktır. Zira İslâm; yemekten oturmaya, uyumaktan gezmeye hattâ eğlenmeye, içtimâî münasebetlerin keyfiyetine, şahsî ihtiyaçların giderilmesine varıncaya kadar kendine has bir hayat düzeni inşa etmiştir. Bu nizam; sadece dünde kalan durağan bir yapı değildir. Bilâkis asırlar aşacak, kıyâmete kadar sürecek bir kıvamda şekillenmiştir. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -21-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) كُلُّ اُمَّت۪ى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ اَبٰى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَنْ يَأْبٰى؟ ، قَالَ: مَنْ اَطَاعَن۪ى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَان۪ى فَقَدْ اَبٰى. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “–İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer.” buyurdu. Bunun üzerine; “–Ey Allâh’ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki?” denildi. Peygamber Efendimiz; “–Bana itaat edenler cennete girer, bana […]

Continue reading »

HASRET ÇEKİYOR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Her gelen gidene takılır gönlüm, O nurlu diyâra hasret çekiyor. İçten bir cezbeyle çekilir gönlüm, Bilmem hangi sır ve hikmet çekiyor. Maddî câzibe yok dağ ve taşında, İhram iklimi var yaz ve kışında, Gönül her gidenin yürür peşinde, Hakk’ın lutfettiği ziynet çekiyor. Odur yüce Arş’ın yerdeki izi, İnsanı kuşatır haşyet denizi, Kalbi pâk olanı, […]

Continue reading »

AYRILIK AH AYRILIK!

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com Cenâb-ı Allah; insanı erkek ve kadın olarak yaratıp, onları elmanın iki yarısı gibi bir bütün ve birbirine muhtaç eylemiş, ikisini İslâmî usullere göre bir araya getirip aile yapmıştır. Onlardan çocuklar, torunlar daha sonra cemiyet oluşturmuştur. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi; dînimizin mukaddes saydığı bir müessesedir. Aile; kişinin huzur bulduğu […]

Continue reading »

BOŞANMALARDAKİ ARTIŞ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Ülkemiz ve geleceğimiz konusunda bizleri derinden etkileyen; «Eyvah!» dediren tehlikelerin önde gelenlerinden biri boşanmadır. Tehlike diyorum, zira yapılan istatistikler boşanmanın son yıllarda ürkütücü boyutlara ulaştığını göstermektedir. Bu gidişe; «Dur!» denmez en azından asgarî bir seviyeye çekilmesi için olağanüstü gayret gösterilmezse, yakın bir gelecekte çok daha mutsuz bir toplum olacağımız açıktır. Yetişkin insanların sevgi, saygı ve […]

Continue reading »

ELDE ETTİKLERİMİZ VE KAYBETTİKLERİMİZ

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Zaman hızla ilerliyor, toplumların hayatı değişiyor. Köylü topraktan kopuyor, şehirlere göç ediyor. Tarım, eski değerini gün geçtikçe kaybediyor. Bankerlik, fâizcilik, ekonomide insafsız bir zorbalık, haksız kazanç, lüks ve israfın içinde yeni bir hayat tarzı… İletişim ağlarıyla, sanal ağlarda insanların birbiriyle yakınlaşması, hâkim kültürün yok olması yolundaki şikâyetler… Anneler, babalar, öğretmenler şaşkın; siyasî alanda tartışmalar yapılırken, […]

Continue reading »

Câhiliyet Medeniyetinin Bütün Mârifeti; İNSANLIĞA VEDÂ!..

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Tarih, tekerrür ediyor. Câhiliyet ile hidâyetin mücadelesi. Hidâyet; her fırsatta insanlığa adâleti, merhameti, şefkati ve iki dünya huzurunu kazandırmak için çırpınıyor. Câhiliyet de; her fırsatta, insanlığı zulme, düşmanlığa, karanlığa, felâkete ve iki cihanda da hüsrana sürüklüyor. Tarihin akışında, sebeplerin hareketliliği ve kudretlerin mevsim değişiklikleri dolayısıyla bu mücadele her devirde devam ediyor. Bir yanda […]

Continue reading »

BİR DUÂ BİR BEDDUÂ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Bir sahâbî, Peygamber Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-’a; “–Hicret ve cihâd etmek üzere Sana bey‘at ediyorum. Bunların sevabını Allah’tan dilerim.” dedi. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ise; “–Anne ve babandan hayatta olan var mı?” diye sordu. O kişi; “–Evet, her ikisi de hayatta.” dedi. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “–Allah’tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi?” diye sordu. Sahâbî; […]

Continue reading »

HAZRET-İ TULEYB -1-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr İslâm güneşi, en kuytu yerlere kadar sirâyet ederek nasiplileri aydınlatıyordu… Aydınlanma süreci başlamıştı. Ama herkes kendi yapısına göre bir tavır takınıyordu. İslâm güneşine karşı ilgisiz olanlar olduğu gibi, kör ve idraksiz olanlar da vardı. Kimisi ayaklarına kadar gelen bu büyük ihsânın farkında değildi. Kimileri ise nelerin olup bittiğini görüp anladıkları halde, inâdî bir küfür ile […]

Continue reading »

ZİNÂYA GÖTÜREN MODERN YOLLAR

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Zinâ çukuruna düşen nice genç var ülkemizde. Göz zinâsı, ayak zinâsı, el zinâsı, adına zinâ denilecek bütün zinâlar, gençliğin fikrini, aklını, fiiliyâtını bürümekte hattâ her yaştan müslüman da bu cendere içerisine girmektedir. Zinâ bütün dinler tarafından yasaklandığı gibi bizim dînimiz İslâm; bırakın zinâyı, zinâya götürecek her türlü davranış ve tavrı da yasaklamıştır. Nitekim yüce Mevlâmız, […]

Continue reading »
1 65 66 67 68 69 79