Muhammed Aşkıyla

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Gönlüm hasret sancıları,
Tutar Muhammed aşkıyla…
Ümidine incileri,
Katar Muhammed aşkıyla.

Aşkıyla erişir bayram,
Rahmetiyle olur ikram,
Güneş doğar sabah, akşam
Batar Muhammed aşkıyla.

Irmak ummânına akar,
Şimşek edebiyle çakar,
Bu yürek tâ haşre kadar,
Atar Muhammed aşkıyla.

O aşk ile döner devran,
Ben damlayım, menzil umman,
Başımdaki dağda duman,
Tüter Muhammed aşkıyla.

Lutfedince yüce Mevlâ,
Erişir hikmeti illâ,
Her evlâdan daha evlâ,
Yeter Muhammed aşkıyla.

Nimetine içten şükür,
Dilde duâ, kalpte zikir,
Taksirâtı kutlu fikir,
İter Muhammed aşkıyla.

Nefse vurulmalı dizgin,
Hedef yüce, gönül engin,
Çiçeklenir soylu sevgin,
Biter Muhammed aşkıyla.

Kararında kavî kalıp,
Aşkın gülşenine dalıp,
Bülbül gülden ilham alıp,
Öter Muhammed aşkıyla.

Bulunca bunca sürûru,
Yaşadık îman gururu,
Karanlığı aşkın nûru,
Yutar Muhammed aşkıyla.

Dileğimi assam dala,
Heybesine hikmet dola,
İsmailler şanlı yola,
Yatar Muhammed aşkıyla.

Gül kokusu ardı önü,
Sevda sarar dört bir yönü,
Günbeyli’nin kara günü,
Biter Muhammed aşkıyla.