GEREKLİ!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Sana sen lâzımsın, unutma ey genç! Ne amcan, deden, ne baban gerekli!.. Mîrâsa konarım hevesinden geç! Sana yalnız senin çaban gerekli!.. Kötülük, çirkinlik iğrenmen için, Israrlı bir merak öğrenmen için, Kaygan arazide direnmen için; Hakikate sâbit taban gerekli!.. Seferdeki erin olmaz kışlası, Gece-gündüz, gayretlerin yaylası, Madem dünya, âhiretin tarlası, Sürmeye güçlü bir saban gerekli!.. […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -28-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ “İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir!” (Ahmed, IV, 335; Hâkim, IV, 468/8300) Bana bildiren Hudâ’dan, size söylüyor lisânım, Alacak bu ümmet İstanbul’u, müjdedir beyânım, Onu fetheden kumandan, o ne mutlu, şanlı erdir, Onu fethe […]

Continue reading »

YIKILMASIN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com «Böl, parçala, yut!..» diyorsa düşmanımız, Dünden daha birlik olsun insanımız… Kurmak sapasağlam inşaâtımızı… Sarsın yaralanmış irtibâtımızı… Kaynatma zamânı, sevgi faylarını… Başlatmalı birliğin halaylarını… Sarsılmasın ittihâd, uhuvvetimiz… Hiç sönmesin, ölmesin mürüvvetimiz… Târîhi; bu depremin, şu halka dedi: «Kardaşlığımız yıkılmasın ebedî!..» قارداشلغمز ييقلماسين ابدى! 2011 Vezni: mef’ûlü / mefâilün / mufâaletün 26 Ekim 2011, Toygar Hamza

Continue reading »

SABRIN MÜKÂFATI

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Evlâdı olsun istiyor elbet bütün beşer, İbrâhim’inse bağrını mahrûmiyet deşer… Dost’un lütuf ve kahrını tefrîk eder mi hiç! Yanmaz Halîl ateşte, fakat kavrulur, pişer… Hak’tan hayır diler o, muhabbet Vedûd’a has, Hak’tan uzak tutan nice sevdâ, bilir ki: Şer… İsyan, sitem, mukāyese… dönmez dilinde hiç; Aslā demez: «Neden şuna verdin, üçer-beşer?» Eller duâdadır, Yaradan’dan niyazdadır; Gözyaşlarıyla bahre […]

Continue reading »

ZALİMLERE TARİH DERSLERİ -I-

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Dev aynasında yalan aksi seyreder Firavun!.. Kibirle kendine -hâşâ ki- tanrı der Firavun!.. Mısır’da Yâkub’un evlâdı per-perîşandır, Cenâb-ı Yûsuf için böyle şükreder Firavun!.. Zaaf ve zillete düşmüş, zavallı kul-köleler… Çalıştırır taşın altında, cebreder Firavun!.. Düşünde, düştüğü zulmün görür netîcesini, Sinirlenir, yılan ağzıyla küfreder Firavun!.. Rüyâda gördüğü, Yâkûb oğullarındandır, Hayâtı onlara gaddarca zehreder Firavun!.. «Dökün, doğan bütün erkek […]

Continue reading »

İSTANBUL

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Eşkâli kul değil Allah yapısı, Sîmâsı nur yüzlü bir genç-ihtiyar. Alâimisemâ mı ki kapısı? Bu şehre girenler olur bahtiyar!.. Elense çeken bir çift pehlivânın, Kıt’aların bakıştığı tek şehir… Lâlenin, goncanın ve erguvânın, Bu derece yakıştığı tek şehir!.. İstanbul; mühtedî kızı, Bizans’ın; Kaptırmış gönlünü bir Türk erine!.. Ayasofya’yı el kilise sansın; Çeyiz sandığıdır, düğün yerine!.. Fethi, Peygamber-i Zîşan […]

Continue reading »

YALNIZ SEN’İNDİR EFENDİM!

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Bulut bulut korunur gölgesiz, zarif bedenin; Melâikeyle yıkanmış sadır Sen’in sadrın! Muhabbetiyle çıkar Arş’a dek latif bedenin; Cenâb-ı Hakk’a en âlî hatır Sen’in hatrın! Yarıldı parmağının bir işâretiyle hemen, Parıldayan şu mücellâ bedir Sen’in bedrin! O nûr ayakları öpmek için cenûba giden Fırat ve Dicle Sen’indir, nehir Sen’in nehrin! Melekler öfkeye mağlûp kahırlar ister iken; İnâdı çatlatacak […]

Continue reading »

BİR BAHAR…

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Sımsıcak bir muştu olsun, gönle düşsün cemreler, Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir bahar… Yemyeşil yurdumda tekrar gezse Yûnus Emreler, Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir bahar… Ey bahar, ölgün bu çağ, haykır dirilten çağrını!.. Dün kurak güz, gün yaman kış, bâri güldür yârını! Bir bahar sarsın cihânın kapkaranlık bağrını, Bir bahar bahşet İlâhî, rahmetinden bir bahar… […]

Continue reading »

KAR HAYALLERİ

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Sarıyor ay dede dünyâyı gümüş rengiyle, Açılan gök kapısından yere yıldız yağıyor. Şu ağaçlar salınıp rüzgârın âhengiyle, Bereket yüklü buluttan ne umutlar sağıyor. *** Gökler örter, eğilip atlas ipek yorganını Üşüyen yavrusunun üstüne, bir anne gibi… Giydirir evlere dantelli beyaz mintanını, Bir melek avcuna konmuş şu zarif tâne gibi. *** Isınırken havalar, kar eriyor içten içe; Titriyor […]

Continue reading »
1 6 7 8