YIKILMASIN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

«Böl, parçala, yut!..» diyorsa düşmanımız,
Dünden daha birlik olsun insanımız…
Kurmak sapasağlam inşaâtımızı…
Sarsın yaralanmış irtibâtımızı…
Kaynatma zamânı, sevgi faylarını…
Başlatmalı birliğin halaylarını…
Sarsılmasın ittihâd, uhuvvetimiz…
Hiç sönmesin, ölmesin mürüvvetimiz…
Târîhi; bu depremin, şu halka dedi:
«Kardaşlığımız yıkılmasın ebedî!..»

قارداشلغمز ييقلماسين ابدى! 2011

Vezni: mef’ûlü / mefâilün / mufâaletün

26 Ekim 2011, Toygar Hamza