İzlanda’da Eyfyallayöküll Yanardağı’nın Patlaması ve KÜL BULUTU ÂFETİNE TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

Pozitif ilme tapan âleme şok üstüne şok!..
Yalvarır arza: «Aman dur!»; göğe der: «Haydi dökül!»
Anlatır âcize, Hak kudretinin eksiği: «Yok»
«Buzul altında ocak var, bulut üstünde de kül!»

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

116
1894
+
2010