ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -28-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ
أَمِيرُهَا ، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ

“İstanbul elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir!” (Ahmed, IV, 335; Hâkim, IV, 468/8300)

Bana bildiren Hudâ’dan, size söylüyor lisânım,
Alacak bu ümmet İstanbul’u, müjdedir beyânım,
Onu fetheden kumandan, o ne mutlu, şanlı erdir,
Onu fethe mazhar asker, o ne mutlu bir neferdir!..

vezni: mütefâilün / feûlün / mütefâilün / feûlün