GEREKLİ!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Sana sen lâzımsın, unutma ey genç!
Ne amcan, deden, ne baban gerekli!..
Mîrâsa konarım hevesinden geç!
Sana yalnız senin çaban gerekli!..

Kötülük, çirkinlik iğrenmen için,
Israrlı bir merak öğrenmen için,
Kaygan arazide direnmen için;
Hakikate sâbit taban gerekli!..

Seferdeki erin olmaz kışlası,
Gece-gündüz, gayretlerin yaylası,
Madem dünya, âhiretin tarlası,
Sürmeye güçlü bir saban gerekli!..

Doyma bilmez, bencil nefse ne versen,
Kâr edersin, fedâkârlık göstersen,
Semâdan yardımlar insin istersen…
İsmail misali kurban gerekli!..

Azminin çırası, kâfîdir sana,
İhtiyaç yok dışarıdan yakana,
Ateşini söndürmeye kalkana;
Ya Van gölü yahut Keban gerekli!..

Çabuk yetiş, azdı gâvur kurtları,
Mazlumların kuzusudur dertleri…
Sahipsizdir ecdâdının yurtları…
Tâlî, ceddin gibi çoban gerekli!..