KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -12-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Fâiz, iblis sillesi,
Tâğutun taş güllesi!
Çarpılır fâiz yiyen,
Çarpılır câiz diyen.1

Almayın: Lâ tazlimûn,
Vermeyin: Lâ tuzlemûn.
Dinlemezsen va‘di var:
Hak Teâlâ harp açar!2

Mahveder Allah onu,
Elbet, iflâstır sonu.
İşte Mevlâ’dan nidâ:
«Yemhakullâhu’r-ribâ!»3

vezni: fâilâtün / fâilün

______________________________
1 “Fâiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hâl onların; «Alım-satım tıpkı fâiz gibidir.» demeleri yüzündendir. Hâlbuki Allah; alım-satımı helâl, fâizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de fâizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allâh’a kalmıştır. Kim tekrar fâize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.” (el-Bakara, 275)
2 “Şayet (fâiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Rasûlü tarafından (fâizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (el-Bakara, 279)
3 “Allah fâizi mahveder (fâiz karışan malın bereketini giderir.)…” (el-Bakara, 276)