RÛHUN KANSERİ: BENLİK ve KİBİR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri KİBİRLİ FARE Hazret-i Mevlânâ; insanın acziyetine bakmadan, hiçliğini idrâk edemeden, enaniyet dâvâsına kapılmasını şu hikâye ile tasvir eder: Küçük bir fare kocaman bir devenin yularını kapmış, eline almış, kibir ve gururla kurula kurula gidiyordu. Deve; uysal tabiatı sebebiyle, onunla yol alıp giderken fare, kendi küçüklüğünü göremeden; […]

Continue reading »

ÂH MİNE’L-AŞK!

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Aşk olsun! Aşkınız cemal olsun! Cemâliniz nûr olsun! Nûrunuz ayn olsun! Yazımıza Hazret-i Mevlânâ’nın selâm duâsıyla başlamayı büyük tasavvuf üstâdına vefâ sayarız. Hazret-i Mevlânâ bir aşk adamıydı. O zât-ı muhterem; insanı, eşyayı, varlıkları, kâinâtı yani âlemi gönül penceresinden seyreder ve değerlendirirdi. Fikirleri, düşünceleri, görüşleri «sevgi» ve «aşk» odaklıydı. Varlıkların oluşumunu, ayın doğuşunu, güneşin batışını, […]

Continue reading »

AYAĞININ TOZUYUM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Sevdiğinin ayağında, Türâb olup, gülce yanar… Meramdaki aşk bağında, Hikmet dolu ulu çınar. Yüreğinde bütün servet, Gönül gözündedir hikmet, Hayran, yetmiş iki millet, Çağdan çağa akan pınar. Lütuf kapısından geçti, Sırlı pınarlardan içti, Aşkı, muhabbeti seçti, Dalına bülbüller konar. Aynı gözle bakar cana, Hakkı arar yana yana, Pergel olup tüm cihana, Mesnevî’den ilim sunar. […]

Continue reading »

KAKTÜS OLMA, GÜL OL!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlık çarşısında; Ne zaman diken gibi, kaktüs gibi bir beyan devreye girse, ortalık darmadağın oluyor. Kaktüs gibi bir davranış yüzünden ülkeler ve memleketler birbirine giriyor. Kaktüs gibi yaklaşımlarla nice savaşlar patlak veriyor. Kaktüs gibi zulümler hortluyor. Buna mukabil; Ne zaman gül misali ifadeler ve muhafazalı yaklaşımlar meydanlara hâkim olsa, o zaman da her […]

Continue reading »

FAYDA VEREN NASİHAT
LİSAN, NASİHAT İÇİN…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Kâinâtın her köşesindeki ilâhî azamet akışları ve kudret nakışları insana nice sırlar ve hikmetler söylemekte. Maksat, insanların öğüt alması. Âyette buyurulur: وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ “Öğüt alsınlar diye Allah, insanlara misaller getirir.” (İbrâhîm, 25) O misaller, gönüllere ötelerden pencereler açtı. Niceleri o misalleri gördü, işitti, uyandı, dirildi ve istikamete girdi. Bu sebeple […]

Continue reading »

PADİŞAHLAR PADİŞAHI’NA TAKDİM EDİLEN HEDİYE…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nınGönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri BİR TESTİ SU… İnsanın, hattâ bütün insanlığın bilgisi, Allah Teâlâ’nın ilmiyle mukayese edilmeye kalkılsa ortaya nasıl bir nisbet çıkar? Cenâb-ı Hakk’ın cennet ve cemâlullah gibi muazzam ihsanları mukabilinde âciz kulluk ve gayretlerimiz ne ifade eder? Rabbimiz’den istediklerimiz ile, O’nun bizden istediklerini karşılaştırsak?.. Hazret-i Mevlânâ; «Bir Testi Su» […]

Continue reading »

ALLAH RASÛLÜ İLE ÜLFET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İlmi Faydalı Hâle Getirecek Sır: İNSANIN FARKI Cenâb-ı Hak, insanı yaratmadan önce şöyle buyurdu: اِنّٖ۪ى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلٖ۪يفَةً “Ben yeryüzünde (hükümlerimi yerine getirecek, Hakk’ın şahidi olacak) bir halîfe (olarak, insanı) yaratacağım.” (el-Bakara, 30) Cenâb-ı Hak, insanı sâir mahlûkattan birçok hususta üstün tuttu. İlim sıfatını, yalnız insana verdi. Mahlûkāta sadece rızıklarını temin edebilecekleri, mahdut […]

Continue reading »

Vicdan ve Mes’ûliyet İnsanı ÇİLE ve ISTIRAPLARIN MAHSULÜDÜR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi  NOHUDUN FERYÂDI Dünyada en zor iş, ham nefsin olgunlaştırılmasıdır. Nefsin ıslahı, yani onun sertlik ve kabalıklarının yontulup makbul bir hâle getirilmesi, hoyratlıklarının giderilip rûha ferahlık verecek bir hâle getirilmesi; birçok yorucu merhaleden geçmeyi gerektirir. Hamlıktan kurtulmak, çile ve ıstıraplara göğüs germe sanatıdır. Emeksiz yemek pişmez. Zahmete tahammül etmeden, rahmet tecellî etmez. Cefâ çekmeden safâya […]

Continue reading »

EN ACI ESÂRET ve KURTULUŞ!

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ insan rûhundaki menfî bir husûsiyeti ve onu bertarâf etmeyi şu şekilde müşahhas bir hikâye hâline getirir: AZGIN BİR ARSLAN Uçsuz bucaksız bir ormanda azılı bir arslan yaşamaktaydı. Onun yaptığı zulümlerden dolayı ormandaki bütün hayvanlar korku içindeydiler. Zira hiç ummadıkları yer ve zamanlarda o azılı arslan, hayvanlara çeşitli pusular kuruyor ve canlarına kastediyordu. […]

Continue reading »

DİKENİ GÜLE DÖNDÜREN AHLÂK MÜŞRİK MİSAFİR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   Devir, asr-ı cehâletti. Zulüm bataklığında ve küfür karanlığında insanlık can çekişmekteydi. İnsanlık, nefsâniyetin hoyratlığı, kabalığı ve katılığı elinde perişandı. Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz böyle bir devirde vazifeye başladı. Âdetâ bataklıktaki insana; sabırla, hilimle, af, cömertlik ve merhametle yaklaştı. Cemâlî sıfatlarla, muhabbetle el uzattı. Temizledi, tezkiye etti, arındırdı… Hint Okyanusu’nun dibindeki […]

Continue reading »
1 4 5 6 7 8