Nefs Ejderhâsına Karşı; BİR ÖMÜR CİHÂD-I EKBER

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CİHÂDIN BÜYÜĞÜ Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve ashâbı, Tebük Gazvesi’nden dönüyorlardı. Çok sıcak bir mevsimde, çöllerde bin kilometrelik mesafeye gitmişlerdi. Yolculukta açlık, susuzluk gibi birçok çaresizlik yaşamışlardı. Saçlar, sakallar birbirine karışmış, deriler kemiklere yapışmıştı. Çok büyük fedâkârlıklar göstermişlerdi. Mahsul zamanı tarlalarını bırakmış, devrin en güçlü devletlerinden biriyle harp etmeye gitmişlerdi. Allah […]

Continue reading »

Hakîkat-i Muhammediyye’yi İdrakte; EBÛBEKİR (r.a.) ve EBÛ CEHİL FARKI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   GÖRÜŞ FARKI Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, âlemi teşrif etti… Ebûbekirler O Nûr’a pervâne oldu. Ebû Cehiller ise, düşmanca cephe aldı. Hazret-i Mevlânâ bu farkın sebebini ne güzel tespit etmiştir: “Ebû Cehil; Muhammed Mustafâ -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i gördü de; «–Hâşim oğullarından çirkin bir yüz belirdi.» dedi. Hazret-i Peygamber ona şu cevabı verdi: «–Haddini geçtin […]

Continue reading »

Ten, Toprağa Kurban; CAN, SONSUZLUĞA KURBAN…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri İnsanın varlığı nedir? Hâfız-ı Şîrâzî’nin ifadesiyle; يك قطره خونست وهزار انديشه Yek katre hûnest u hezâr endişe… “Bir damla kan, bin bir türlü endişe…” Necip Fâzıl’ın ifadesiyle; İnsan üç-beş damla kan, ırmak üç-beş damla su… İnsan, zâhiren dünyadaki toprak ve sudan hayat bulan biyolojik zincirin bir […]

Continue reading »
1 7 8 9