AYAĞININ TOZUYUM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Sevdiğinin ayağında,
Türâb olup, gülce yanar…
Meramdaki aşk bağında,
Hikmet dolu ulu çınar.

Yüreğinde bütün servet,
Gönül gözündedir hikmet,
Hayran, yetmiş iki millet,
Çağdan çağa akan pınar.

Lütuf kapısından geçti,
Sırlı pınarlardan içti,
Aşkı, muhabbeti seçti,
Dalına bülbüller konar.

Aynı gözle bakar cana,
Hakkı arar yana yana,
Pergel olup tüm cihana,
Mesnevî’den ilim sunar.

«Mevlâ!» deyip döker yaşı,
Kaygıdan âzâde başı,
Bitirirken her savaşı,
Cânan gönlünde pâyidar.

Sözleri parlar gün gibi,
Mâzîdeki bugün gibi,
Kavuşması düğün gibi,
Sırlar âleminde dîdar.

Kalemi hak, sözü haktır,
Yüreği pak, yüzü paktır,
Ayrılıklardan uzaktır,
Birlik için hazinedar.

Yokluğu içinde buldu,
Hikmet kapısında kuldu,
Dergâh âleme okuldu,
Beşeriyet tek hissedar.

Daim yürür hak yolundan,
Zikri düşürmez dilinden,
«Şems»le «Ay» tutar elinden,
Şeb-i Arûs pek mânidar.

Bakıp geçer ol dünyaya,
Yüzünü döner ukbâya,
Kavuşmak diler Mevlâ’ya,
Sanki kanatlı hükümdar.

«Hak yolunda ol!» diyendir,
«Bin tövbeyle gül!» diyendir,
«Ne olursan gel!» diyendir,
Günbeyli budur itibar.