Hak ile Kul Arasındaki Perde: BENLİK DUVARI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ŞAHDAMARINDAN YAKIN… Allah Teâlâ buyuruyor: وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرٖ۪يدِ “…Biz insana şahdamarından daha yakınız.” (Kāf, 16) Ya insan? İnsan, Rabbine yakın mı? Ne kadar yakın? Cenâb-ı Hak; kendi yakın olduğu gibi, kulunu da kendine yakınlaştırıcı lütuflarda bulundu. İnsana kalp verdi, akıl verdi, vicdan verdi. İnsan bu nimetleri yerinde istihdam edip Cenâb-ı Hakk’a […]

Continue reading »

MUHABBETİN MÎZÂNI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YARATILIŞ GAYESİ: KULLUK ve MUHABBET!.. Yaratılışın temelinde muhabbet vardır. Bu âlemler yaratılmadan önce Allah Teâlâ, temsîlî bir ifade ile; «kenz-i mahfî / saklı, bilinmez bir hazine» idi. Bilinmeye muhabbet etti ve bu muhabbetle bütün varlıkları yarattı. Bütün muhabbetlerin özü, ilâhî muhabbet… Mevlâ, önce Zâtını kemâliyle tanıyacak Nûr-i Muhammedî’yi halk etti. Âdetâ O’nun zaman ve […]

Continue reading »

Ölmeden Evvel Ölmek; PERDELER AÇILMADAN EVVEL GÖRMEK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÖRÜRCESİNE KULLUK… Hazret-i Mevlânâ, dünya hayatında saâdetin sırrını veren bir teşbih ile sorar: “Bir padişahı yüzüne karşı öven ile padişahın yanında bulunmadığı hâlde ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu?” Misâli genişleterek cevap verir: “Memleketin bir ucunda, hudutta bulunan bir kale muhafızı; padişahtan ve pâyitahttan çok uzaklarda bulunduğu hâlde, kaleyi düşmanlardan korur, gözetir; […]

Continue reading »

Hakk’ın Rızâsına ve Cennete Doğru; MÜSTAKÎM BİR YOLCULUK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SIRAT KÖPRÜSÜ İnsan bir yolcu… Elestten ebede bir yolcu… Cennetten dünyaya, dünyadan ukbâya, doğumhâneden gasilhâneye, kabirden de mahşere bir yolcu… Bu uzun yolun sonunda müthiş bir yol ayrımı var: Sırat Köprüsü… İnsan ya Sırat Köprüsü’nden geçip, ebedî huzur ve saâdete, yani Allâh’ın rızâsına, cennetlere kavuşacak yahut -Rabbimiz muhafaza buyursun- cehennem üstüne kurulmuş bu köprüden […]

Continue reading »

TÂHİRU’L-MEVLEVÎ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Reşid Mazhar AYDA, Tâhiru’l Mevlevî’nin vefat yıldönümü münasebetiyle kaleme aldığı yazısında onun çeşitli cephelerini anlatırken, Süleymaniye Camii’ndeki Mesnevî derslerinden bahisle şu ifadeleri kullanmıştı: “Mesnevî’yi takrir ederken söylediği bazı derin sözler, «ârif» olmayan kimsenin ağzından çıkacak sözler değildi. Rahmetli üstad, hemen hemen her derste karşısındakileri unutur; felsefe, ilm-i kelâm ve tasavvuf âlemine geçer; tarihten, Arap, İran […]

Continue reading »

Nefs Ejderhâsına Karşı; BİR ÖMÜR CİHÂD-I EKBER

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CİHÂDIN BÜYÜĞÜ Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve ashâbı, Tebük Gazvesi’nden dönüyorlardı. Çok sıcak bir mevsimde, çöllerde bin kilometrelik mesafeye gitmişlerdi. Yolculukta açlık, susuzluk gibi birçok çaresizlik yaşamışlardı. Saçlar, sakallar birbirine karışmış, deriler kemiklere yapışmıştı. Çok büyük fedâkârlıklar göstermişlerdi. Mahsul zamanı tarlalarını bırakmış, devrin en güçlü devletlerinden biriyle harp etmeye gitmişlerdi. Allah […]

Continue reading »

Hakîkat-i Muhammediyye’yi İdrakte; EBÛBEKİR (r.a.) ve EBÛ CEHİL FARKI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   GÖRÜŞ FARKI Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, âlemi teşrif etti… Ebûbekirler O Nûr’a pervâne oldu. Ebû Cehiller ise, düşmanca cephe aldı. Hazret-i Mevlânâ bu farkın sebebini ne güzel tespit etmiştir: “Ebû Cehil; Muhammed Mustafâ -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i gördü de; «–Hâşim oğullarından çirkin bir yüz belirdi.» dedi. Hazret-i Peygamber ona şu cevabı verdi: «–Haddini geçtin […]

Continue reading »

Ten, Toprağa Kurban; CAN, SONSUZLUĞA KURBAN…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri İnsanın varlığı nedir? Hâfız-ı Şîrâzî’nin ifadesiyle; يك قطره خونست وهزار انديشه Yek katre hûnest u hezâr endişe… “Bir damla kan, bin bir türlü endişe…” Necip Fâzıl’ın ifadesiyle; İnsan üç-beş damla kan, ırmak üç-beş damla su… İnsan, zâhiren dünyadaki toprak ve sudan hayat bulan biyolojik zincirin bir […]

Continue reading »
1 6 7 8