PASLI KALBİN CİLÂSI: ZİKRULLAH

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KÂİNÂTIN ZİKRİ Âyet-i kerîmede buyurulur: “Yedi kat gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbîh eder. O’nu hamd ile tesbîh etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ne var ki, siz onların tesbîhini anlayamazsınız! Şüphesiz ki O, Halîm (azapta hiç acele etmeyen)dir, Gafûr (çok bağışlayandır)dır.” (el-İsrâ, 44) Kâinatta bizim canlı-cansız diye ayırdığımız her varlık, Allâh’ı zikir ve […]

Continue reading »

AHLÂKIN İMTİHANI – GÜZEL AHLÂK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ebu’l-Hüseyn en-Nûrî der ki: “Tasavvuf ne şekil, ne de bir ilimdir; o sadece güzel ahlâktan (ve irfandan) ibarettir. Eğer şekil olsaydı mücâhedeyle, ilim olsaydı öğrenmekle tahsil edilirdi. Bu sebeple sırf şekil ve ilim, maksada ulaştıramaz. Tasavvuf, Hakk’ın ahlâkına bürünmektir.” Tasavvuf denilince; İslâm’ın ihsan, zühd ve takvâ ile zâhir ve bâtınıyla kâmilen yaşanması maksuttur. Bu […]

Continue reading »

GÜLÜ GÜZELLEŞTİREN SABIR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ŞİFÂ Hem hastalıkların hem de gönüllerin hekimi olan Lokman Hakîm Hazretleri’ne bir gün sormuşlar: “–Efendim, hastalarımıza neler yedirelim? Ne tavsiye buyurursunuz?” Lokman Hakîm şu güzel ve özlü cevabı vermiş: “–Hastalarınıza acı söz ve kalp kırıcı bir ifade yedirmeyin de, ondan başka ne yedirirseniz zararı olmaz inşâallah…” Yani sadece tatlı dil ikrâm edin, şifâ bulur. […]

Continue reading »

CAN KULAĞI

YAZAR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi, Dilsiz, kulaksız sözün can gerek anlayası. (Yûnus Emre) «Dinle!» diye başlar Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sine. «Dinle!» ile çözülür Mesnevî’nin ilk düğümü. Devamında anlatmaya başlar neyi, niçin, nerede, nasıl dinleyeceğimizi. «Dinle!» der Hazret-i Mevlânâ. Çünkü iki kulağın var, bir ağzın. Önce dinle sonra söylersin derdini. «Dinle!» ama hangi kulakla? «Beni can kulağı […]

Continue reading »

ÂHİRETİ DÂİMÂ ÖNDE TUTMAK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KÂRLI ALIŞVERİŞ Âyet-i kerîmede buyurulur: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَۜ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰيةِ وَالْاِنْج۪يلِ وَالْقُرْاٰنِۜ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِه۪ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِه۪ۜ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ “Allah; mü’minlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında sa­tın almıştır. Onlar; […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryasında SIR VE HİKMET İNCİLERİ – ÎMAN KARDEŞLİĞİ TEVHİD’DEKİ VAHDET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İslâm tevhid dînidir. Tevhid, Allah’tan başka mâbud tanımamaktır. Kullara, mallara ve mevkîlere kulluğu reddetmektir. Zira tevhid akîdesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Tevhid şuuru, mü’minlerin içtimâî hayatına da akseder. Mü’minler yekvücut bir cemaat hâlinde, bir imamın ardında namaza dururlar. Bütün mü’minler tek bir Rab, tek bir Kitab, tek bir Nebî’nin sancağı altında birlik ve beraberlik şuuru […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri – AKLIN KIYMETİ ve HUDUDU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HİRA’DAKİ MESAJ  İlk ilâhî tâlimat: اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖ۪ى خَلَقَ “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (el-Alak, 1-5) Demek ki; Rabbimiz’in adıyla okumak ilk vazifemiz. O’nun bize öğrettiği ilim, bizim için en büyük kerem… Lâkin hangi bilgi, insanı […]

Continue reading »

SÂLİHLERLE BERABER…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YALNIZ KALMA! Cenâb-ı Hak insanı Zâtına kulluk etsin diye yarattı. İnsan; Rabbini tanıyacak, sevecek, O’na kulluk edecek. Rabbimiz bu imtihanda muvaffak olup, kendisiyle dost olabilenleri cennetine davet ediyor. Hedef büyük… Yol uzun… Mükâfat muazzam ve muhteşem… Elbette bu büyük imtihanın çeldiricileri, zorlaştırıcıları da var. İnsan bu mukaddes yolculukta iki ateş arasında: Nefis ve şeytan. […]

Continue reading »

İBÂDETLERİN ÖZÜ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEN YÂ RABBÎ! Bir mü’minin, gönül âleminden bir rahmet tevzî etmesi îcâb eder. Yani; Kibir, enâniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsali kötü hâller, bertarâf edilecek. Gönül, rûhânî istîdatlarla inkişâf ettirilecek. Gönüller; cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevâzu, edep, hayâ ve vakar gibi hasletlerle tezyin edilecek. Kalbin, ilâhî kameranın altında olduğu, idrak ve şuur […]

Continue reading »

DÜNYA DERSHÂNESİNDE TUZAKLARDAN KURTULUŞ ÇARESİ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İNSANIN DEĞERİ Hazret-i Mevlânâ’nın hikmetli sözleri: “İnsana, aradığı şeye bakılarak değer verilir.” Temâyülleri, bir insanın aynasıdır. Her insanın hayatı; meylettiği, değer verdiği, elde etmeye çalıştığı şeylerin peşinde inişler ve çıkışlar, yani med-cezirler hâlinde devam eder. İnsanın değeri de neye değer verdiğiyle ölçülür. İnsanı Cenâb-ı Hak; keremli, değerli kılmış, ona rûhundan istîdatlar ihsân eylemiştir. İnsan, […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7 9