Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryasında SIR VE HİKMET İNCİLERİ – ÎMAN KARDEŞLİĞİ TEVHİD’DEKİ VAHDET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İslâm tevhid dînidir. Tevhid, Allah’tan başka mâbud tanımamaktır. Kullara, mallara ve mevkîlere kulluğu reddetmektir. Zira tevhid akîdesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Tevhid şuuru, mü’minlerin içtimâî hayatına da akseder. Mü’minler yekvücut bir cemaat hâlinde, bir imamın ardında namaza dururlar. Bütün mü’minler tek bir Rab, tek bir Kitab, tek bir Nebî’nin sancağı altında birlik ve beraberlik şuuru […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri – AKLIN KIYMETİ ve HUDUDU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HİRA’DAKİ MESAJ  İlk ilâhî tâlimat: اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖ۪ى خَلَقَ “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (el-Alak, 1-5) Demek ki; Rabbimiz’in adıyla okumak ilk vazifemiz. O’nun bize öğrettiği ilim, bizim için en büyük kerem… Lâkin hangi bilgi, insanı […]

Continue reading »

SÂLİHLERLE BERABER…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YALNIZ KALMA! Cenâb-ı Hak insanı Zâtına kulluk etsin diye yarattı. İnsan; Rabbini tanıyacak, sevecek, O’na kulluk edecek. Rabbimiz bu imtihanda muvaffak olup, kendisiyle dost olabilenleri cennetine davet ediyor. Hedef büyük… Yol uzun… Mükâfat muazzam ve muhteşem… Elbette bu büyük imtihanın çeldiricileri, zorlaştırıcıları da var. İnsan bu mukaddes yolculukta iki ateş arasında: Nefis ve şeytan. […]

Continue reading »

İBÂDETLERİN ÖZÜ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEN YÂ RABBÎ! Bir mü’minin, gönül âleminden bir rahmet tevzî etmesi îcâb eder. Yani; Kibir, enâniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsali kötü hâller, bertarâf edilecek. Gönül, rûhânî istîdatlarla inkişâf ettirilecek. Gönüller; cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevâzu, edep, hayâ ve vakar gibi hasletlerle tezyin edilecek. Kalbin, ilâhî kameranın altında olduğu, idrak ve şuur […]

Continue reading »

DÜNYA DERSHÂNESİNDE TUZAKLARDAN KURTULUŞ ÇARESİ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İNSANIN DEĞERİ Hazret-i Mevlânâ’nın hikmetli sözleri: “İnsana, aradığı şeye bakılarak değer verilir.” Temâyülleri, bir insanın aynasıdır. Her insanın hayatı; meylettiği, değer verdiği, elde etmeye çalıştığı şeylerin peşinde inişler ve çıkışlar, yani med-cezirler hâlinde devam eder. İnsanın değeri de neye değer verdiğiyle ölçülür. İnsanı Cenâb-ı Hak; keremli, değerli kılmış, ona rûhundan istîdatlar ihsân eylemiştir. İnsan, […]

Continue reading »

SONSUZ MÂRİFET UMMANLARI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ARTI ve EKSİ SONSUZ İnsan, bir muammâ. O; artı ve eksiye, hayra ve şerre, yani müsbet ve menfîye doğru sonsuz bir istîdat ile yaratıldı. Özde ahsen-i takvîm üzere yaratılmış olduğundan; rûhundaki istîdatları inkişâf ettirdiğinde, Cenâb-ı Hakk’ın izniyle, âlâ-yı illiyyîne doğru sonsuz terakkî etme imkânına sahip. Buna mukabil; nefsine imtihan maksadıyla konmuş fücûra kapılır, dünyanın […]

Continue reading »

RAHMETE DÖNÜŞTÜRMEK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ASIRLAR ÖNCE MISIR’DA Hazret-i Yûsuf kuyudan saraya yükselen hikmetlerle dolu hayat hikâyesinin sonunda, anne-babasını ve kardeşlerini Mısır’a getirmişti. Yakub -aleyhisselâm-’ın evlâtları burada yerleşip bir kavim oluşturdular. Asırlar içerisinde, Mısır’da hükümdar olan firavunlar; ülkelerinde iğreti gördükleri İsrailoğullarına, yani Yakup -aleyhisselâm-’ın torunlarına zulmetmeye başladılar. Mısırlılara «Kıptî»; İsrailoğullarına ise, torun mânâsına «Sıptî» deniliyordu. Cenâb-ı Hak, İsrailoğullarının içinden […]

Continue reading »

TEK YOL, İSTİKAMET!

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   ŞEYTANIN HİLESİ Hazret-i Mevlânâ bir kıssa nakleder: “Adamın biri her zaman «Allah!.. Allah!..» diye zikreder, bu zikirden ağzı bal yemiş gibi tatlanırdı. Bir gün şeytan gelip; «‒Ne diye durmadan ‘Allah!.. Allah!..’ deyip duruyorsun. Bunca zamandır ‘Allah!..’ demene karşılık bir kerecik olsun Allah sana; ‘Lebbeyk / buyur kulum, ne istiyorsun?’ dedi mi? Sende hiç […]

Continue reading »

KADER ve TESLÎMİYET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KADER SIRRI Kader, îmân esaslarımızdan biridir. Rabbimiz’in ilim ve kudretinin sonsuzluğunun îcâbı olan kader sırrını akılla idrak ve îzah edemeyiz. Bu noktada, insanın; acziyetini ve hiçliğini idrâk edip teslîmiyetin sükûnuna dalarak, îmânın huzuruna ermesi îcâb eder. Kader, bilinmez bir sırdır. Ancak insan, mükelleftir. Doğru, güzel ve iyi olanı yapmak, ilâhî tâlimatlara itaat içerisinde bir […]

Continue reading »

MUKADDES EMÂNETİN VÂRİSLERİ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ebedî Fecre İLÂHÎ TÂLİM ve TERBİYE Cenâb-ı Hak; insandan cennete lâyık bir kıvamda edep, tâlim ve terbiye istemekte. Gönderilen peygamberlerin ve kitapların hikmeti bu… Bilhassa Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- -Sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; sadece kavmine değil, bütün dünyaya, sadece zamanına değil, risâlet asrından itibaren kıyâmete dek bütün insanlığa hidâyet rehberi… Cenâb-ı […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7 8