BASÎRET GÖZÜ!..

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÖZ, DOSTU GÖRÜRSE GÖZ… Göz küçücük bir et parçası… Birkaç damla yağ… Cenâb-ı Hak ona öyle bir husûsiyet vermiş ki; âlemi görüyor, tanıyor, fark ediyor. Allah; insanoğluna göz vermemiş olsaydı, görmek denilen şeyi tasavvur dahî edemezdik. Her ne kadar ilâhî azamet tecellîlerini ve nakışlarını idrâk edebilmemiz için Hakk’ın bu cihana ikram ettiği yüce kanunlarını […]

Continue reading »

ÎMAN-İLİM VE MUHABBET TİMSÂLİ

ŞAİR : Ramazan ŞAHAN ramsahan@gmail.com Ey Mevlânâ’m, çağlar önce; «Konya’ya, Gidiyorum. Rum illeri yol!» dedin. Mesnevi’nle ışık tuttun dünyaya; «Ne olursan ol da yine gel!» dedin. Şems-i Tebrîz aşk denizin, visâlin. «Cömertlikte ırmak olsun emsâlin, Şefkat ve merhamet canlı timsâlin, Güneş gibi her dehlize dol!» dedin. Hoş görü ummânın sular gönülü, «Hiddet ve gazapta ölü ol, ölü. Tevâzûda toprak, bir […]

Continue reading »

LEYLÂ’YI İNCİTME!..

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi LEYLÂ İLE ANLATILAN… Leylâ ve Mecnun; beşerî bir aşk kıssası olmakla beraber, mânâ ehli için bir remizler deryası olmuştur. Temsîlî teşbih sanatıyla, «muhabbetullâh»ı tahsile gayret eden kul, Mecnun ile; yüce mahbûbu da Leylâ ile temsil edilir. Bu mahbub, bazen kâmil mürşid olur, bazen Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz olur. Muhabbetin nihâî gayesi olarak […]

Continue reading »

İKİ AYRI ÂLEM

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi AHIRDAKİ CEYLÂN! “Avcının biri, avladığı ceylânı öküz ve eşeklerle dolu bir ahıra hapsetmişti. Ceylân, ahırda şaşkınlık ve korku içinde bir taraftan diğer tarafa kaçıyordu. Avcı, akşamüstü gelerek hayvanların önüne saman döktü. Eşekler ve öküzler büyük bir iştahla kapışarak yemeye başladılar. Ceylân ise; kâh ürktü, kâh bu samanlardan çıkan toz ve topraktan acıyan gözlerini ovaladı. […]

Continue reading »

HACCIN MEBRÛR OLMASI İÇİN…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HACCA HAZIR MISIN? Hazret-i Mevlânâ, hac mevzuunda hikmetli bir kıssa anlatır: “Ümmetin büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî, hac ve umre için Mekke’ye doğru süratle gidiyordu. Her gittiği şehirde oranın sâlihlerini araştırıyor; «–Bu beldede basîret sahibi, gönül gözü açık kim var?» diye o şehrin ileri gelenlerine soruyordu. Çünkü nereye sefer yaparsa yapsın, evvelâ Hak dostlarını arayıp bulmanın […]

Continue reading »

BENİ HESABA ÇEKSİN…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Asıl adı Ebû Yezîd Tayfur bin İsa olan Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, mîlâdî 777 (hicrî 161) senesinde Bistam’da dünyaya geldi. Babası, gayet dindar ve sâlih, annesi ise son derece iffetli, ahlâklı ve hayâ sahibi sâliha bir hanımdı. Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin torunu İmam Ali er-Rızâ Hazretleri’nin talebelerindendir. Sûfîlikte fenâfillâh ve makamına eren Bâyezîd-i Bistâmî -kuddise sirruh-, […]

Continue reading »

NEFİS ÇİLE ÇEKMEDEN, RÛHA BAYRAM YOK!

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   ESRARENGİZ EMÎR “Bir emîr, atıyla bir yoldan geçiyordu. Bir ağacın altında uyuyan bir adam gördü. O sırada kara bir yılan, uyuyan adamın ağzından girmeye başladı. Emîr, atını üzerine sürüp ürkütmeye çalıştıysa da muvaffak olamadı. Yılan adamın vücuduna girmişti. Emîr; dirâyetli, zekî, hikmet dolu bir insandı. Hızlıca düşündü. Uyuyan adamı fecî ve hazin âkıbet­ten […]

Continue reading »

MEHMED MUHYİDDÎN ÜFTÂDE HAZRETLERİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com «Şu akçe evimize geleli, hânemizin bereketi gitti, hemen sefer edelim!» MEHMED MUHYİDDÎN ÜFTÂDE HAZRETLERİ Hakk’a âşık olanlar, «zikrullah»tan kaçar mı? Ârif olan cevherin, boş yerlere saçar mı? … Üftâde yanıp tüter, bülbüller gibi öter. Dervişlere taş atan, îmân ile göçer mi? Bu ayki yazımda sizlere; Derdimin dermanı Sen’sin, Gayriden yoktur devâ! diyerek, âşıkların dermanının ancak […]

Continue reading »

ORUÇ, AÇLIK VE KAZANDIRDIKLARI…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MELEKÛT ÂLEMİNİN ANAHTARI Hazret-i Âişe -radiyallâhu anha- Vâlidemiz; “–Melekût kapısını açmak için gayret edin!” demişti. Sordular: “–Ne ile?” Mü’minlerin Annesi şöyle cevap verdi: “–Açlık ve susuzlukla!” Çünkü insan; beden ve ruh terkîbi… Bir başka ifadeyle; o, beden kafesinde mahpus bir ruh… Her ne kadar bir arada iseler de; arzuları, gayeleri, istikametleri taban tabana zıt […]

Continue reading »

MUHABBETTEKİ SIR VE RUMUZLAR…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Mânevî hakikatleri müşahhaslaştırmak için müracaat edilen en tesirli vasıta, temsil ve teşbihtir. Hazret-i Mevlânâ, insan tabiatında sevgilerin adreslerini ve kıymet-i harbiyyelerini idrâk edebileceğimiz, temsillerle dolu bir kıssa anlatır. Zâhiren bir aşk hikâyesine benzeyen, fakat sır ve hikmetlerle rumuzlu olan bir temsil: PADİŞAH VE CÂRİYE KISSASI “Saltanat sahibi asil bir padişah vardı. Bir gün maiyyetiyle […]

Continue reading »
1 5 6 7 8